Discontinued App

ABC Slovenčina 1

Titul Slovenský jazyk hrou I – Vybrané slová – Súboj pirátov je určený na zábavnú výučbu slovenského jazyka pre žiakov od 3. ročníkov ...

Discontinued App

Description

Titul Slovenský jazyk hrou I - Vybrané slová - Súboj pirátov je určený na zábavnú výučbu slovenského jazyka pre žiakov od 3. ročníkov ZÅ . Hravou formou si v ňom deti dôkladne precvičia svoju znalosÅ¥ písania y/i po obojakých spoluhláskach, lebo hlavným poslaním tohto titulu je automatizácia pravopisných znalostí. Materiálov na precvičovanie vybraných slov nie je nikdy dosÅ¥. A pokiaľ je to precvičovanie zábavné, alebo eÅ¡te lepÅ¡ie formou hry, môžeme sa spoľahnúÅ¥ na to, že deti zaujme na dlhý čas. Aspoň na taký dlhý, kým si písanie i/y po obojakých spoluhláskach bezchybne neosvoja. V hlavnom menu nájdete ikonku Rekordy - na zobrazenie najlepÅ¡ích výsledkov a ikonku Å tatistiky, ktorá obsahuje záznamy o práci dieÅ¥aÅ¥a, takže sa jediným stlačením pozriete na zoznam výrazov, v ktorých dieÅ¥a spravilo chybu. Z hlavného menu sa klepnutím dostanete do výberového podmenu, kde si možno vybraÅ¥ postavičku, za ktorú bude dieÅ¥a hraÅ¥, zapísaÅ¥ vybrané meno hráča, zvoliÅ¥ si, či sa má vždy čítaÅ¥ zadanie a zdôvodnenie úlohy (vhodné najmä pre mladÅ¡ie deti a dyslektické deti). Ak tieto možnosti ponecháte nezaÅ¡krtnuté, bude sa zdôvodnenie čítaÅ¥ iba po chybe dieÅ¥aÅ¥a. ÄŽalej je tu možnosÅ¥ zvoliÅ¥ si precvičovanie vybraných slov po konkrétnej obojakej spoluhláske, alebo voliÅ¥ tzv. Veľkú hru, v ktorej si deti precvičia znalosÅ¥ písania i/y po vÅ¡etkých obojakých spoluhláskach. Na deti čaká rozsiahla databáza slovných spojení (pripravených je vyÅ¡e 1400 výrazov). Obsiahnuté sú prakticky vÅ¡etky slovné spojenia, s ktorými sa dieÅ¥a v Å¡kole stretne. Nastavené možnosti sa dajú uložiÅ¥. Takže hor sa do boja! Želáme veľa Å¡Å¥astia. Terasoft, a.s.

More

Technical specifications

Version: 1.1

Size: 126.79 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about ABC Slovenčina 1

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more