Discontinued App

ALEGO Lite

The ALEGO app demonstrates the impact of acoustic tiling to room acoustics. On the example of simple rooms, which you can design yourself, you can see ...

Discontinued App

Description

The ALEGO app demonstrates the impact of acoustic tiling to room acoustics. On the example of simple rooms, which you can design yourself, you can see changes in reverberation time caused by changes of acoustic tiling. To make this even clearer you can actually hear the difference. There are a couple of professionally recorded dry test signals available. In the full version of the app you can record a test signal yourself using the microphone of your iPad. The calculations of reverberation time are based on the Eyring formula. Sound effects of the „auralisation“ are carefully balanced by a team of professionals so that the impression corresponds with the feel of similarly equipped room in the real world as close as possible. Czech Interaktivní aplikace ALEGO Vám pÅ™iblíží vliv pohltivých obkladů na akustiku prostoru. Na pÅ™íkladu jednoduchých místností, které si sami navrhnete a vybavíte akustickými obklady, můžete pozorovat zmÄ›ny doby dozvuku způsobené zmÄ›nami obložení. Pro vÄ›tÅ¡í názornost je možné si vliv akustických obkladů dokonce poslechnout. K dispozici je nÄ›kolik profesionálnÄ› zaznamenaných "suchých" nahrávek. V placené verzi si můžete zkuÅ¡ební signál vytvoÅ™it sami pomocí mikrofonu pÅ™ímo ve VaÅ¡em iPadu. Výpočty doby dozvuku jsou založeny na EyringovÄ› vztahu. Zvukové efekty "auralizace" jsou týmem odborníků pečlivÄ› nastaveny tak, aby poslech co nejvíce korespondoval s poslechem ve skutečném prostoru o dané dobÄ› dozvuku.

More

Technical specifications

Version: 1.1

Size: 162.42 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about ALEGO Lite

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more