Discontinued App

AMS dla miast

Smart City to konferencja, podczas której dowiemy siÄ™, dlaczego miasta mogÄ… (dziÄ™ki technologii), powinny (z uwagi na zmiany demograficzne) ...

Discontinued App

Description

Smart City to konferencja, podczas której dowiemy siÄ™, dlaczego miasta mogÄ… (dziÄ™ki technologii), powinny (z uwagi na zmiany demograficzne) i muszÄ… (ze wzglÄ™du na aktualne wyzwania i oczekiwania mieszkaÅ„ców) stawać siÄ™ inteligentne. Smart City oznacza miasto, którego dziaÅ‚anie przyczynia siÄ™ do poprawienia jakoÅ›ci życia mieszkaÅ„ców oraz funkcjonowania przestrzeni miejskiej jako caÅ‚oÅ›ci - dziÄ™ki wykorzystaniu z jednej strony nowoczesnych technologii, z drugiej użyciu miÄ™kkich kompetencji, w tym zaangażowania wÅ‚adz miejskich, mieszkaÅ„ców oraz przedsiÄ™biorców. W aplikacji znajdÄ… PaÅ„stwo wszelkie informacje na temat konferencji.

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 1.12 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about AMS dla miast

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more