Discontinued App

Abeceda pro děti

Výuka české abecedy. Toto je verze, která nabízí zdarma výuku prvních osmi písmen české abecedy. Výuka obsahuje osm her. Hry s písmenky ...

Discontinued App

Description

Výuka české abecedy. Toto je verze, která nabízí zdarma výuku prvních osmi písmen české abecedy. Výuka obsahuje osm her. Hry s písmenky jsou určeny pro dÄ›ti ve vÄ›ku 4-7 let. Aplikace obsahuje 8 her : 1. Abeceda 2. Velká písmena 3. Malá písmena 4. Najdi kartičku 5. TvoÅ™ení slov 6. Písmena ve slovÄ› 7. Pexeso 8. Najdi poslední písmeno Popis aplikací: 1) ABECEDA Jednoduché listování abecedou, kde se dÄ›ti naučí názvy a vzhled písmen. 2) VELKÁ PÍSMENA DÄ›ti se učí velká písmena ve spojení se slovem. NapÅ™. O jako OHEŇ , A jako AUTO. Písmena se zobrazují s obrázky v náhodném poÅ™adí. Hra obsahuje celkem 135 pÄ›kných ilustrací, pro každé písmeno 5 obrázků. 3) MALÁ PÍSMENA Tato hra je stejná jako hra č. 2, pouze obsahuje malá písmena. 4) NAJDI KARTIÄŒKU Úkolem v této hÅ™e je ukázat na obrázek, který začíná na zobrazené písmeno. NapÅ™. se objeví písmeno K a pod ním 3 obrázky: čokoláda, dárek, kuchaÅ™. Program pÅ™ečte písmeno a pojmenuje ilustrace ,aby nalezení obrázku nebylo pro dÄ›ti pÅ™íliÅ¡ těžké. Pokud dÄ›ti kliknou na chybný obrázek ozve se: „Chyba, to bylo č jako čokoláda“. PÅ™i správné volbÄ› se ozve: „K jako kuchaÅ™ “ a malý pÅ™edÅ¡kolák je pochválen. 5) TVOŘENÍ SLOV DÄ›ti v této hÅ™e otáčejí políčka a postupnÄ› tak sestavují slovo namalované na obrázku. Obrázek je schovaný (za oponou) a s každým novým písmenkem se trochu poodkryje. Po otočení vÅ¡ech písmenek se pÅ™ečte vytvoÅ™ené slovo a ukáže se celá ilustrace. 6) PÍSMENA VE SLOVÄš Úkolem v této hÅ™e je najít písmena ve slovÄ›. NapÅ™. se zobrazí slovo „KUCHAŘ“ a úkolem pro dÄ›ti je najít písmeno Ř. Pokud kliknou na Å¡patné písmenko, vysloví se chybnÄ› zvolené písmeno a povzbudí začínajícího čtenáÅ™e k dalÅ¡ímu pokusu. PÅ™i správné volbÄ› program dÄ›ti pochválí a zobrazí dalÅ¡í slovo. Pokud dÄ›ti najdou správné písmeno hned napoprvé dostanou hvÄ›zdičku. Za 8 hvÄ›zdiček je čeká pÅ™ekvapení. 7) PEXESO Na ploÅ¡e je 16 kartiček. Je to modifikace hry pexeso, kdy musíte spojovat písmeno s obrázkem (A + AUTO, C + CIBULE atd.). 8) NAJDI POSLEDNÍ PÍSMENO Hra se zeptá, které písmeno je poslední ve slovÄ› a pÅ™ečte název zobrazeného obrázku. Pod obrázkem jsou na výbÄ›r tÅ™i písmena a jen jedno je správné. PÅ™ipomínky k programu: poÅ¡lete nám prosím zpÄ›tnou vazbu na admin@pmq-software.com. Pokud to bude možné, zahrneme VaÅ¡e pÅ™ipomínky do budoucích verzí Abecedy pro dÄ›ti.

More

Technical specifications

Version: 1.05

Size: 22.64 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Abeceda pro děti

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more