Discontinued App

Allianz Pomoc

Twoja pomoc drogowa w zasięgu ręki. Pobierz bezpłatną aplikację, aby: * wezwać pomoc assistance * zgłosić szkodę z polisy ...

Discontinued App

Description

Twoja pomoc drogowa w zasiÄ™gu rÄ™ki. Pobierz bezpÅ‚atnÄ… aplikacjÄ™, aby: * wezwać pomoc assistance * zgÅ‚osić szkodÄ™ z polisy autocasco Allianz * dowiedzieć siÄ™, jak postÄ™pować w razie wypadku * korzystać z przypomnieÅ„ o przeglÄ…dach technicznych i koÅ„cu polisy ZGŁOSZENIE SZKODY JESZCZE NIGDY NIE BYŁO TAK PROSTE Po zainstalowaniu aplikacji uzupeÅ‚nij dane pojazdu oraz dane polisy AC wykupionej w Allianz. Możesz to zrobić jednym ruchem skanujÄ…c specjalny kod umieszczony na polisie (dotyczy polis AC wystawionych po 08.11.2012 r.). NastÄ™pnie w czterech krokach zgÅ‚oÅ› szkodÄ™: 1. Wybierz polisÄ™ AC 2. Wprowadź czas i miejsce zdarzenia 3. Zrób zdjÄ™cia 4. Wprowadź dane osobowe i wyÅ›lij zgÅ‚oszenie BEZPIECZEŃSTWO W aplikacji znajdziesz informacje, jak zachować siÄ™ po wypadku: kiedy wezwać policjÄ™, jak sporzÄ…dzić oÅ›wiadczenie po wypadku, jakie dane zebrać od wszystkich uczestników oraz jak udzielić pierwszej pomocy. KONTAKT JeÅ›li chcesz nam pomóc usprawnić dziaÅ‚anie aplikacji, bÄ…dź masz jakieÅ› uwagi, zapraszamy do kontaktu: allianz.pomoc@allianz.pl Informujemy, że wezwanie pomocy assistance, jeÅ›li nie masz wykupionej polisy w Allianz, może wiÄ…zać siÄ™ z dodatkowymi opÅ‚atami.

More

Technical specifications

Version: 1.0.0

Size: 5.75 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Allianz Pomoc

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more