Angielski w pracy

Angielski w pracy – Poziom podstawowy to idealna pomoc przy nauce jÄ™zyka angielskiego dla osób poczÄ…tkujÄ…cych. Obok tematycznie upprzÄ…dkowanego ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Angielski w pracy - Poziom podstawowy to idealna pomoc przy nauce jÄ™zyka angielskiego dla osób poczÄ…tkujÄ…cych. Obok tematycznie upprzÄ…dkowanego sÅ‚ownictwa i zwrotów znajdziesz tu również bardzo rozbudowany dziaÅ‚ gramatyki (niektóre dziaÅ‚y zawierajÄ… ćwiczenia) oraz dialogi wraz z ćwiczeniami. 1. SŁOWNICTWO I ZWROTY * Praca: - podstawowe pojÄ™cia, - miejsce pracy, - dane personalne, - podstawowe informacje o sobie, - wyksztaÅ‚cenie, - rodzaje pracy, - rozmowa telefoniczna, - umawianie spotkaÅ„, - organizowanie szkoleÅ„ i konferencji, debat, spotkaÅ„ firmowych, - obsÅ‚uga klienta, - przywitanie, pożegnanie, - kontrakty, umowy, pisma. * Podróż, zwiedzanie, wypoczynek: - podstawowe pojÄ™cia, - miejsce przeznaczenia, - cel podróży, - sposoby podróży, - odzież na podróż i do zwiedzania, - okres podróży, - sprawy pÅ‚atnicze, - kasa biletowa, - na dworcu kolejowym, na lotnisku, na statku, - w urzÄ™dzie celnym, - w autobusie, w samochodzie, w metrze, - w biurze podróży, - w hotelu, w restauracji, - usÅ‚ugi, - zwiedzanie, - poczta, lekarz, zakupy. * Zainteresowania, czas wolny: - pojÄ™cia podstawowe, - wypoczynek z rodzinÄ…, - czas wolny w domu, - moje hobby, - sport, - muzyka, - kino, teatr. * Jednostki miar i wielkoÅ›ci: - waluty, - dÅ‚ugość, masa, pojemność, temperatura, czas. * PaÅ„stwa i miasta. 2. GRAMATYKA * Podstawowe pojÄ™cia gramatyczne: - przyimki, - przedimki, - zaimki, - przymiotniki, - przysÅ‚ówki, - rzeczowniki, - czasowniki, - liczebniki. * Czasy wraz ćwiczeniami do każdego z nich. * PozostaÅ‚e zagadnienia gramatyczne wraz z ćwiczeniami: - okresy warunkowe, - strona bierna, - mowa zależna, - nastÄ™pstwo czasów, - czasowniki modalne, - konstrukcje z I wish. 3. DIALOGI * Każdy dialog zawiera tÅ‚umaczenia i ćwiczenia: - praca, - pracowity dzieÅ„, - rezerwacja biletu, - rezerwacja pokoju, - wskazywanie drogi, - specjalność dnia, - pogoda.

More

Technical specifications

Version: 1.7

Size: 7.86 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Angielski w pracy

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Angielski w pracy free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more