Angličtina

Proč se učit anglicky s Language Chapters? Protože je to profesionálnÄ› zpracovaná výuková aplikace obsahující Å™adu multimediálních ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Proč se učit anglicky s Language Chapters? Protože je to profesionálnÄ› zpracovaná výuková aplikace obsahující Å™adu multimediálních prvků, jakými jsou napÅ™. autentická videa z britského prostÅ™edí, rozsáhlý tematický hesláÅ™ s obrázky, nahrávky rodilých mluvčích nebo interaktivní karty. Language Chapters vám umožní rozvíjet celou Å™adu jazykových dovedností: - znalost aktivní i pasivní - poslech s porozumÄ›ním - upevnÄ›ní slovní zásoby v kontextu Language Chapters je aplikace ideální pro ty, kteÅ™í: - chtÄ›jí cestovat do anglicky mluvících zemí nebo zde chtÄ›jí pracovat či studovat - hledají vhodný multimediální doplnÄ›k ke klasické učebnici - chtÄ›jí upevnit a rozÅ¡íÅ™it svou tematickou slovní zásobu Aplikace se skládá z více než 80 kapitol Å™azených do 20 témat, díky kterým se naučíte komunikovat v každodenních situacích. Language Chapters vás provede tématy, jako jsou napÅ™. nakupování, cestování, ve Å¡kole, v bance, v kanceláÅ™i nebo v restauraci. S Language Chapters se můžete učit angličtinu prostÅ™ednictvím: - autentických videí z britského prostÅ™edí - výslovnosti namluvené rodilými mluvčími - více než 10 000 slovíček, frází a vÄ›t - fotografií z prostÅ™edí Velké Británie Na tvorbÄ› Language Chapters se podíleli odborníci z řad metodiků, lingvistů a pedagogů s mnohaletými zkuÅ¡enostmi. Věříme totiž, že kvalita výukové aplikace spočívá v propracované metodÄ›. Language Chapters nabízí možnost: - motivovat se Každé téma je uvozeno videem z britského prostÅ™edí, ve kterém vás rodilý mluvčí provede konkrétní situací vztaženou k tématu a pÅ™iblíží obsah následujících kapitol. Pro lepÅ¡í porozumÄ›ní je k dispozici možnost zobrazení transkripce, kterou lze sledovat zároveň s videem. - učit se Jednotlivé kapitoly obsahují tematický hesláÅ™ doplnÄ›ný rozsáhlým obrazovým materiálem. Každý anglický nadpis, slovíčko, fráze či vÄ›ta jsou opatÅ™eny audiem, díky kterému se budete od začátku učit pouze správnou výslovnost. RozÅ¡íÅ™íte si své znalosti z oblasti reálií, upozorníme vás na rozdíly v užití nÄ›kterých výrazů a pobavíme zajímavými idiomy. - zdokonalovat se Slovní zásobu můžete procvičovat prostÅ™ednictvím interaktivních karet s audii a obrázky. Karty umožňují volbu úrovnÄ›, nastavení výchozího jazyka (procvičování aktivním či pasivním smÄ›rem), vypnutí/zapnutí zvuku, skrytí textu a obrázku (procvičování na základÄ› poslechu). Aplikace dokonce umožňuje vytváÅ™ení vlastních karet.

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 110.8 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Angličtina

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Angličtina free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more