Discontinued App

Anh Việt Pro

...New more dictionaries: Wiki English, Wiki Vietnamese, Picture Dict. Our English Vietnamese Dictionary is one of the best pronunciation dictionary. ...

Discontinued App

Description

...New more dictionaries: Wiki English, Wiki Vietnamese, Picture Dict. Our English Vietnamese Dictionary is one of the best pronunciation dictionary. It's the best choice not only for Vietnamese who learn English but also Foreigner who learn Vietnamese. This dictionary is unique on App store with many original features: ...Camera look-up feature, you will not need to type anything, just capture your paper and look-up on it (support both Vietnamese and English) ...This app can recognize your voice (English only) and display your words to look up ...10 offline dictionaries with million entries: +Wiki Vietnamese: About 25.000 entries +Wiki English: About 70.000 entries +Picture dictionary: About 3000 entries +English-Vietnamese: About 450.000 entries including pronunciation +Vietnamese-English : About 390.000 entries +English-English: About 150.000 entries +Gmat dictionary: About 1600 entries +Toefl dictionary: About 500 entries +Sat dictionary: About 5000 entries +Gre dictionary: About 1250 entries ...Customize skin and color ...High speed look-up ...Word link with just one tap to cross reference ...History of recent words ...Bookmark favorite words ...Support URL Schema (dictev://word) to integrate with other App ...This dictionary contains 2500 most common English/Vietnamese phrases in 50 topics, including audio. It will assist you to speak and write correct English/Vietnamese in some specific context, for example: -Eating -TV Program -Work -Everyday ...Tính năng má»›i:Thêm bá»™ từ Ä‘iển hình ảnh, Wiki Anh Việt, Wiki Anh Anh. Những tính năng Ä‘á»™c Ä‘áo chỉ có ở từ Ä‘iển này: ...Tra từ trên camera ...Tra từ trá»±c tiếp trên giấy in vá»›i Ä‘á»™ chính xác cao. Bạn không phải gõ phím nữa, chỉ cần chạm vào từ muốn tra trên ảnh. Việc tra từ sẽ thuận tiện hÆ¡n bao giờ hết ...Há»— trợ nhận dạng cả tiếng Anh và tiếng Việt ...Tra từ bằng giọng nói. Nếu phát âm tiếng Anh của bạn chính xác, phần mềm sẽ hiển thị các từ bạn nói để bạn tra nghÄ©a ...Há»— trợ URL Schema (dictev://word) cho phép tra từ từ ứng dụng khác ...10 bá»™ từ Ä‘iển offline vá»›i gần 1 triệu từ: -Wiki Anh-Việt 25.000 từ -Wiki Anh-Anh 70.000 từ -Từ Ä‘iển hình ảnh 3000 từ -Anh-Việt 450.000 từ -Anh-Anh 150.000 từ -Việt-Anh 390.000 từ -Gmat 1600 từ -Toefl 500 từ -Sat 5000 từ -Gre 1250 từ ...Từ Ä‘iển chuyên ngành phong phú, Ä‘a dạng: -Từ Ä‘iển Kỹ thuật -Từ Ä‘iển Y Sinh -Từ Ä‘iển Kinh tế -Từ Ä‘iển CÆ¡ khí -Từ Ä‘iển Y học -Từ Ä‘iển Chứng khoán -Từ Ä‘iển Giao thông -Từ Ä‘iển Hóa học -Từ Ä‘iển Thành ngữ -Từ Ä‘iển Vật lý -Từ Ä‘iển Toán & tin -Từ Ä‘iển Xây dá»±ng -Từ Ä‘iển Điện lạnh -Từ Ä‘iển Điện tá»­ ...Tùy chỉnh giao diện phông chữ màu nền theo ý thích ...Có đầy đủ phát âm chất lượng cao giọng người thật vá»›i 200.000 file âm thanh chất lượng MP3. ...Tra nhiều từ Ä‘iển cùng lúc ...Tra tréo thuận tiện, chỉ cần má»™t chạm tay vào chữ trong phần giải nghÄ©a ...Tốc Ä‘á»™ tra từ nhanh sá»­ dụng giải thuật tìm kiếm tối Æ°u ...Xem lịch sá»­ dá»… dàng (vuốt nhẹ màn hình sang trái hoặc sang phải) ...Quản lý từ yêu thích ...Tra cứu ngữ pháp cÆ¡ bản theo 41 chủ đề ...Tra cứu 2500 câu đàm thoại Anh-Việt theo 50 chủ đề, có phát âm cho từng cặp câu rất tiện lợi cho nhu cầu dịch thuật,đàm thoại Ä‘úng ngữ cảnh: -Ä‚n uống -Cảm Æ¡n-Xin lá»—i -Chào hỏi-hỏi thăm -Chúc mừng-chúc phúc -ChÆ°Æ¡ng trình truyền hình -Công việc -Cuá»™c sống hàng ngày -Gia đình -Và còn rất nhiều nữa...

More

Technical specifications

Version: 6.2

Size: 313.35 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Anh Việt Pro

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more