Discontinued App

Annuities

Als u een eenmalig kapitaal ontvangt bij pensionering, is het niet altijd eenvoudig om de koopkracht van dit eenmalig bedrag in te schatten. Met deze ...

Discontinued App

Description

Als u een eenmalig kapitaal ontvangt bij pensionering, is het niet altijd eenvoudig om de koopkracht van dit eenmalig bedrag in te schatten. Met deze app kan u op een eenvoudige manier nagaan hoeveel het pensioen zou zijn als u dit eenmalig bedrag levenslang op maandelijkse of jaarlijkse basis laat uitkeren. Zonder dat u actuaris hoeft te zijn, kan u snel en gebruiksvriendelijk een eenmalig kapitaal omzetten in een maandelijkse of jaarlijkse lijfrente. De app maakt gebruik van een aantal standaardwaarden, zoals interestvoet, sterftetafels, inflatie, ..., maar gevorderde gebruikers kunnen deze standaardwaarden ook wijzigingen in de instellingen. U kan uw persoonlijke sterftetafels inladen, en aangeven of het pensioen bij overlijden moet verder uitgekeerd worden aan de langstlevende partner. De app is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. ------------------------ If you receive a single lump sum at your retirement age, it is not always easy to estimate the buying value of this single payment. With this app, you can recalculate how much lifetime pension you would receive on a monthly or annual basis for the corresponding lump sum. Without being an actuary, you can convert a single lump sum into a monthly or annual annuity in a fast and user friendly way. The app uses default values for interest rate, mortality table, inflation, ... Advanced users can modify these default values in the settings. You can also import your personal mortality tables and indicate of the annuity should be continued to be paid in case of death to your partner. The app is available in Dutch, French and English.

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 563.64 KB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Annuities

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more