Discontinued App

AseanToSchool

AseanToSchool เป็นแอพพลิเคชั่น เกมตอบคำถามให้ความรู้เกี่ยวกับ ...

Discontinued App

Description

AseanToSchool เป็นแอพพลิเคชั่น เกมตอบคำถามให้ความรู้เกี่ยวกับ 10 ประเทศอาเซียน ตัวอย่างคำถามเช่น สัตว์ประจำชาติ à¸â€à¸­à¸à¹„ม้ประจำชาติ เป็นต้น AseanToSchool ออกแบบหน้าตาการใช้งานไม่ซับซ้อน รูปการ์ตูนน่ารักเหมาะสมกับเà¸â€à¹‡à¸ หรือผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาโà¸â€à¸¢ นายธราวัฒน์ ตวงจิตต์สุนันท์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชา Selected Topic in Computer Science II (Mobile Programming) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โà¸â€à¸¢à¸„วามร่วมมือของห้องปฎิบัติการวิจัย Mobile & Services Computing and Information Mining and Networking, Faculty of Informatics, Burapha University

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 13.24 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about AseanToSchool

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more