Discontinued App

Baby Slate Polish

"Baby Slate Polish" is a simple app that teaches about the alphabets/characters of the Polish language. This app can be considered as a before school, ...

Discontinued App

Description

"Baby Slate Polish" is a simple app that teaches about the alphabets/characters of the Polish language. This app can be considered as a before school, early education. It helps babies, kids & even adults who are new to the language. This app helps the users to learn to write the Polish alphabets/characters in an easy manner. Since it comes with Sound/Voice for each & every alphabet/character, it is easy to listen and understand how each and every alphabet is pronounced. Some of the features of the app are, 1. Capital Letters 2. Small Letters 3.Vowels Letters 4. Voice/Sound for each & every alphabet/character 5. Voice/Sound mode On/Off 6. Previous/Next Option 7. Erase Option 8. Chalk piece color change option with the following colours, - Green - Yellow - Red - Violet - White - Orange - Blue Opis w jÄ™zyku polskim: "Baby Slate Polski" to prosta aplikacja, która uczy o alfabecie / znaków jÄ™zyka polskiego. Ta aplikacja może być traktowane jako przed szkoÅ‚y, edukacji wczeÅ›nie. Pomaga niemowlÄ™ta, dzieci i nawet dorosÅ‚ych, którzy sÄ… nowicjuszami w jÄ™zyku. Ta aplikacja pozwala użytkownikom nauczyć siÄ™ pisać polskich liter / znaków w Å‚atwy sposób. Ponieważ chodzi o dźwiÄ™ku / gÅ‚osu dla każdego i każdy alfabetu / znaków, nie jest Å‚atwo sÅ‚uchać i zrozumieć, jak każdy alfabet jest wymawiane. Niektóre z cech aplikacji sÄ…, 1. duże litery 2. maÅ‚e litery 3.samogÅ‚oski litery 4. Voice / dźwiÄ™ku dla każdego i każdy / charakteru alfabetu 5. Voice / Tryb dźwiÄ™ku On / Off 6. Poprzednia / NastÄ™pna opcja 7. Opcja Erase 8. Piece Chalk opcja zmiany koloru z nastÄ™pujÄ…cych kolorów, - Green - Å»óÅ‚ty - czerwony - fioletowy - BiaÅ‚a - pomaraÅ„czowy - niebieski

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 12.74 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Baby Slate Polish

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more