Discontinued App

Bankbrooker

English: The Mortgage consists four components: Loan amount, Length of loan, Monthly payment and Interest rate. Do you need to quickly calculate one ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

English: The Mortgage consists four components: Loan amount, Length of loan, Monthly payment and Interest rate. Do you need to quickly calculate one of this four Mortgage components? Do you have already a mortgage and you want to calculate remaining months or remaining principal of loan? How to find out, how much will you pay for your loan at all? Do you want to know how much will be your monthly payment of loan? Application Bankbrooker will help you to find out! Slovak: Hypotéka sa skladá zo Å¡tyroch komponentov : Výšky úveru, Dĺžky úveru, mesačnej splátky a úrokovej sadzby. Potrebujete si rýchlo vypočítaÅ¥ jeden z týchto Å¡tyroch komponentov VaÅ¡ej hypotéky? V súčasnosti už mate hypotéku a potrebujete si vypočítaÅ¥ zostávajúce mesiace, alebo koľko Vám chýba zaplatiÅ¥ ? Ako zistiÅ¥, koľko zaplatíte za VaÅ¡u hypotéku dokopy? Potrebujete zistiÅ¥, aká bude mesačná splátka VaÅ¡ej hypotéky? Aplikácia Bankbrooker Vám to pomôže zistiÅ¥. Language Versions English Slovak Hungarian French German Aplkácia Vám pomôže: -vypočítaÅ¥ mesačnú splátku hypotekárneho úveru - vypočítaÅ¥ zostávajúce mesiace hypotekárneho úveru -vypočítaÅ¥ zostatok úveru pre prípad jeho jednorázového splatenia - vypočítaÅ¥ výšku úveru a úrokovú sadzbu - prezrieÅ¥ si splátkový kalendár za jednotlivé obdobia rozdelené na splátky istiny a ceny úveru - exportovaÅ¥ VaÅ¡e výpočty do PDF dokumentu, zaslaÅ¥ na akýkoľvek mail alebo okamžite vytlačiÅ¥ -kontaktovaÅ¥ úverového Å¡pecialistu, ktorý Vám pomôže v ďalÅ¡ích krokoch! Interakívne rozhranie Vám umožní: Intuitívnym spôsobom zadaÅ¥ výšku úveru, úrokovú sadzbu alebo mesačnú splátku - Intuitívnym spôsobom zadaÅ¥ Vami požadovanú dobu platenia, alebo počet zaplatených mesiacov - PrispôsobovaÅ¥ si jednotlivé parametre pomocou +/- - Celý výpočet si hneď skontrolovaÅ¥ v tabuľke - PreposlaÅ¥ tento výpočet mailom na kontrolu sebe, úverovému Å¡pecialistovi alebo svojmu poradcovi - A toto vÅ¡etko priamo zo svojho smartfónu!

More

Technical specifications

Version: 1.0.2

Size: 2.56 MB

System:

Price: $ 0.00

Day of release: 0000-00-0

Comments about Bankbrooker

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Bankbrooker free

Similar apps to Bankbrooker

Loan Calculator =

Tools | iPhone, iPad

Calcs App

Finance | iPhone, iPad

Loan & Mortgage

Finance | iPhone, iPad

Loan Me

Finance | iPhone, iPad

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more