Bằng Lái Xe Ãâ€tô

Phần mềm iPhone hoàn chỉnh từ A đến Z hÆ°á»›ng dẫn học thi lấy bằng, lấy giấy phép lái xe ô tô các hạng B1, ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Phần mềm iPhone hoàn chỉnh từ A đến Z hÆ°á»›ng dẫn học thi lấy bằng, lấy giấy phép lái xe ô tô các hạng B1, B2, C, D, E, F từ các bÆ°á»›c chuẩn bị, ná»™p hồ sÆ¡, học tại trung tâm, thi tốt nghiệp đến hÆ°á»›ng dẫn chi tiết các phần thi sát hạch bao gồm lý thuyết, sa hình và đường trường. - Đầy đủ hÆ°á»›ng dẫn các bÆ°á»›c chuẩn bị, ná»™p hồ sÆ¡, học tại trung tâm, thi tốt nghiệp và thi sát hạch. - Đầy đủ hÆ°á»›ng dẫn các bÆ°á»›c chuẩn bị, thá»±c hiện và kết thúc các phần thi sát hạch bao gồm lý thuyết, sa hình và đường trường. - Đầy đủ hÆ°á»›ng dẫn chi tiết khi thi lý thuyết, bao gồm cả các thao tác vá»›i phần mềm sát hạch trên máy tính khi thi thật. - Đầy đủ bá»™ 405 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bá»™ có Ä‘áp án má»›i nhất do Cục Đường Bá»™ phát hành nhằm phục vụ việc ôn luyện phần thi lý thuyết. - Có chức năng nâng cao Thi Thá»­ Lý Thuyết Xe Ãâ€tô phục vụ việc luyện thi lý thuyết theo Ä‘úng cấu trúc đề thi thật và có tính thời gian nhÆ° khi thi thật. - Đầy đủ hÆ°á»›ng dẫn chi tiết 10 bài thi lái xe trong sa hình, bao gồm cách thá»±c hiện, yêu cầu cần đạt được và các lá»—i bị trừ Ä‘iểm. - Đầy đủ hÆ°á»›ng dẫn chi tiết phần thi đường trường bao gồm cách thá»±c hiện, yêu cầu cần đạt được và các lá»—i bị trừ Ä‘iểm. - Đầy đủ chi tiết các kinh nghiệm thá»±c tiá»…n được Ä‘úc kết và mẹo khi thi cho tất cả các phần thi bao gồm lý thuyết, 10 bài thi sa hình và đường trường. - Đầy đủ hÆ°á»›ng dẫn cho tất cả các hạng bằng B1, B2, C, D, E, F bao gồm lái xe không chuyên nghiệp, lái xe chuyên nghiệp, ô tô con, ô tô tải, ô tô khách, xe cẩu bánh lốp, đầu kéo, máy kéo, rÆ¡ moóc. Extensive and full-featured iPhone application to assist the examinee during study and preparation for the exam to obtain the Vietnamese Car Driver License. The application includes detailed guidelines of all parts of the exam to support the examinee during study and preparation phases.

More

Technical specifications

Version: 1.5

Size: 18.47 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Bằng Lái Xe Ãâ€tô

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Bằng Lái Xe Ãâ€tô free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more