Discontinued App

Bằng Lái Xe Máy

Phần mềm iPhone hoàn chỉnh từ A đến Z hÆ°á»›ng dẫn học thi lấy bằng, lấy giấy phép lái xe mô tô, xe máy các ...

Discontinued App

Description

Phần mềm iPhone hoàn chỉnh từ A đến Z hÆ°á»›ng dẫn học thi lấy bằng, lấy giấy phép lái xe mô tô, xe máy các hạng A1, A2, A3, A4 từ các bÆ°á»›c chuẩn bị, ná»™p hồ sÆ¡, học tại trung tâm đến hÆ°á»›ng dẫn chi tiết các phần thi sát hạch bao gồm lý thuyết và thá»±c hành. - Đầy đủ hÆ°á»›ng dẫn các bÆ°á»›c chuẩn bị, ná»™p hồ sÆ¡, học tại trung tâm và thi sát hạch. - Đầy đủ hÆ°á»›ng dẫn các bÆ°á»›c chuẩn bị, thá»±c hiện và kết thúc các phần thi sát hạch bao gồm lý thuyết và thá»±c hành. - Đầy đủ hÆ°á»›ng dẫn chi tiết khi thi lý thuyết, bao gồm cả các thao tác vá»›i phần mềm sát hạch trên máy tính khi thi thật. - Đầy đủ bá»™ 120 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bá»™ có Ä‘áp án má»›i nhất do Cục Đường Bá»™ phát hành nhằm phục vụ việc ôn luyện phần thi lý thuyết. - Có chức năng nâng cao Thi Thá»­ Lý Thuyết Xe Máy phục vụ việc luyện thi lý thuyết theo Ä‘úng cấu trúc đề thi thật và có tính thời gian nhÆ° khi thi thật. - Đầy đủ hÆ°á»›ng dẫn chi tiết 4 bài thi thá»±c hành lái xe, bao gồm cách thá»±c hiện, yêu cầu cần đạt được và các lá»—i bị trừ Ä‘iểm. - Đầy đủ chi tiết các kinh nghiệm thá»±c tiá»…n được Ä‘úc kết và mẹo khi thi cho tất cả các phần thi bao gồm lý thuyết và 4 bài thi thá»±c hành. - Đầy đủ hÆ°á»›ng dẫn cho tất cả các hạng bằng A1, A2, A3, A4 bao gồm lái xe không chuyên nghiệp, lái xe chuyên nghiệp, xe máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe lam, xe xích lô máy, máy kéo. Extensive and full-featured iPhone application to assist the examinee during study and preparation for the exam to obtain the Vietnamese Motorbike Driver License. The application includes detailed guidelines of all parts of the exam to support the examinee during study and preparation phases.

More

Technical specifications

Version: 1.5

Size: 9.31 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Bằng Lái Xe Máy

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more