Bé học Ä‘ánh vần

Con bạn đang học đánh vần và bạn đang muốn tìm một chương trình dạy bé học một cách sống động và thú vị? Bạn đã từng là fan hâm mộ của chương trình và ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Con bạn đang học đánh vần và bạn đang muốn tìm một chương trình dạy bé học một cách sống động và thú vị? Bạn đã từng là fan hâm mộ của chương trình và trò chơi Đuổi Hình Bắt Chữ? Hay đơn giản bạn muốn giải trí với trò chơi đơn giản và thú vị đoán chữ… Phần mềm mới “Đuổi Hình Bắt Chữ - Đố Vui Đoán chữ giúp Bé học đánh vần ” chính là game mà bạn không thể bỏ qua. Hãy bấm INSTALL để tải ngay, hoàn toàn miễn phí. Game có thể chơi offline và không cần kết nối internet. Cách chơi: 1 - Bấm Start để bắt đầu 2 – Bắt đầu trò chơi đoán chữ qua 4 hình. Có vài gợi ý giúp các bạn chơi dễ dàng hơn a) số chữ cái của từ bằng với số gạch trong gợi ý b) các chữ cái là môt trong những chữ trong dãy chữ cái gợi ý phía trên c) từ tiếng Việt không dấu, không viết hoa và không khoảng trắng giữa các từ d) có thể gồm 1 hoặc 2 từ và không hơn e) nội dung bao gồm các hoạt động, hiện tượng, đồ vật và nơi chốn. f) đôi khi bạn phải động não thêm vì có thể hình chứa các từ đồng âm. Ví dụ: từ đoán là “ca” – hình có thể là con cá, người ca sĩ, hoặc là một trái cà chua. g) có một từ khó để thử sức bé vì phải đoán từ không trọn vẹn. Ví dụ, từ đoán là “cong” – hình có thể là một chú công an, cánh cổng … 3) Bạn phải đoán đúng mới được đi tiếp. Chúng tôi sẽ update them nhiều hình để các bạn có thể tận hưởng nhiều thử thách hơn. Nếu thích xin ủng hộ chúng tôi bằng cách vote và chia sẻ với bạn bè và người thân nhé. Xin chân thành cảm ơn. Your child is learning to spell and you're looking for an education program to teach her a lively and interesting way? You've been a fan of the program “Duoi Hinh Bat Chu”? Or do you simply want to entertain with simple and fun game guessing the words ... New app "Guessing Game - Predictive Text Puzzle helps children learn to spell" is a game that you cannot ignore. Please click INSTALL for immediate download, free of charge. Game can be played offline and does not require internet connection. How to play: 1 - Click Start to begin 2 - Start the game word guessing. There are a few hints to help you play easier a) the letters of the word by the number of bricks in the suggestion b) the letters are one of the letters in alphabetical sequence suggested above c) from the Vietnamese did not sign, not capitalized and no spaces between words d) may consist of 1 or 2 and not more than e) include content activities, phenomena, objects and places. f) sometimes you have to be able to brainstorm additional form containing homophones. For example, the guess is "ca" - the fish may be the singer, or a tomato. g) is a difficult word to try to guess the baby because of incompleteness. For example, from the guess is "cong" - may be a police or a gate ... 3) You have to go to the newly guessed correctly. We will update them to the shapes you can enjoy more challenging. If you would like to support us by voting and sharing with friends and family. Sincere thanks. Cool Viet App

More

Technical specifications

Version: 2

Size: 25.63 MB

System:

Price: 0,00 €

Developed by Dang Thanh Xuan

Day of release: 2013-07-11

Recommended age: 4+

Comments about Bé học Ä‘ánh vần

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Bé học Ä‘ánh vần free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more