Discontinued App

Bé học Ä‘ánh vần

Con bạn Ä‘ang học Ä‘ánh vần và bạn Ä‘ang muốn tìm má»™t chÆ°Æ¡ng trình dạy bé học má»™t cách sống Ä‘á»™ng ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Con bạn Ä‘ang học Ä‘ánh vần và bạn Ä‘ang muốn tìm má»™t chÆ°Æ¡ng trình dạy bé học má»™t cách sống Ä‘á»™ng và thú vị? Bạn đã từng là fan hâm má»™ của chÆ°Æ¡ng trình và trò chÆ¡i Đuổi Hình Bắt Chữ? Hay Ä‘Æ¡n giản bạn muốn giải trí vá»›i trò chÆ¡i Ä‘Æ¡n giản và thú vị Ä‘oán chữ… Phần mềm má»›i “Đuổi Hình Bắt Chữ - Đố Vui Đoán chữ giúp Bé học Ä‘ánh vần ” chính là game mà bạn không thể bỏ qua. Hãy bấm INSTALL để tải ngay, hoàn toàn miá»…n phí. Game có thể chÆ¡i offline và không cần kết nối internet. Cách chÆ¡i: 1 - Bấm Start để bắt đầu 2 - Bắt đầu trò chÆ¡i Ä‘oán chữ qua 4 hình. Có vài gợi ý giúp các bạn chÆ¡i dá»… dàng hÆ¡n a) số chữ cái của từ bằng vá»›i số gạch trong gợi ý b) các chữ cái là môt trong những chữ trong dãy chữ cái gợi ý phía trên c) từ tiếng Việt không dấu, không viết hoa và không khoảng trắng giữa các từ d) có thể gồm 1 hoặc 2 từ và không hÆ¡n e) ná»™i dung bao gồm các hoạt Ä‘á»™ng, hiện tượng, đồ vật và nÆ¡i chốn. f) đôi khi bạn phải Ä‘á»™ng não thêm vì có thể hình chứa các từ đồng âm. Ví dụ: từ Ä‘oán là “ca” - hình có thể là con cá, người ca sÄ©, hoặc là má»™t trái cà chua. g) có má»™t từ khó để thá»­ sức bé vì phải Ä‘oán từ không trọn vẹn. Ví dụ, từ Ä‘oán là “cong” - hình có thể là má»™t chú công an, cánh cổng … 3) Bạn phải Ä‘oán Ä‘úng má»›i được Ä‘i tiếp. Chúng tôi sẽ update them nhiều hình để các bạn có thể tận hưởng nhiều thá»­ thách hÆ¡n. Nếu thích xin ủng há»™ chúng tôi bằng cách vote và chia sẻ vá»›i bạn bè và người thân nhé. Xin chân thành cảm Æ¡n. Your child is learning to spell and you're looking for an education program to teach her a lively and interesting way? You've been a fan of the program “Duoi Hinh Bat Chu”? Or do you simply want to entertain with simple and fun game guessing the words ... New app "Guessing Game - Predictive Text Puzzle helps children learn to spell" is a game that you cannot ignore. Please click INSTALL for immediate download, free of charge. Game can be played offline and does not require internet connection. How to play: 1 - Click Start to begin 2 - Start the game word guessing. There are a few hints to help you play easier a) the letters of the word by the number of bricks in the suggestion b) the letters are one of the letters in alphabetical sequence suggested above c) from the Vietnamese did not sign, not capitalized and no spaces between words d) may consist of 1 or 2 and not more than e) include content activities, phenomena, objects and places. f) sometimes you have to be able to brainstorm additional form containing homophones. For example, the guess is "ca" - the fish may be the singer, or a tomato. g) is a difficult word to try to guess the baby because of incompleteness. For example, from the guess is "cong" - may be a police or a gate ... 3) You have to go to the newly guessed correctly. We will update them to the shapes you can enjoy more challenging. If you would like to support us by voting and sharing with friends and family. Sincere thanks. Cool Viet App

More

Technical specifications

Version: 1

Size: 25.63 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Bé học Ä‘ánh vần

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Bé học Ä‘ánh vần free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more