Discontinued App

Bims Plus 24

Z nową aplikacją BIMSPLUS 24 Mobile wkraczamy w następną generacje E-Businessu. Aplikacja z bardzo intuicyjną obsługą pozwala na pełne ...

Discontinued App

Description

Z nowÄ… aplikacjÄ… BIMSPLUS 24 Mobile wkraczamy w nastÄ™pnÄ… generacje E-Businessu. Aplikacja z bardzo intuicyjnÄ… obsÅ‚ugÄ… pozwala na peÅ‚ne korzystanie z funkcji serwisu bez wzglÄ™du na to gdzie w danej chwili jesteÅ›my. Czy to znalezienie wÅ‚aÅ›ciwego artykuÅ‚u, ustalenie jego ceny, sprawdzenie dostÄ™pnoÅ›ci czy zÅ‚ożenie zamówienia Grupa Bims Plus dziÄ™ki mobilnej wersji aplikacji "proponuje wiÄ™cej" czy to w podróży czy w pracy. Nowa mobilna aplikacja przeznaczona na smartfony i tablety proponuje funkcjonalnoÅ›ci znane z wersji internetowej. Dobrze wyposażony do pracy ! Tym jest wÅ‚aÅ›nie nowa aplikacja - teraz dostÄ™pna także na tablety oraz smartfony wszystkich urzÄ…dzeÅ„ wyposażonych w system iOS firmy Apple. DziÄ™ki aplikacji po zalogowaniu siÄ™ do systemu znajdziemy siÄ™ w mgnieniu oka w mobilnym Å›wiecie grupy Bims Plus. Atrakcyjny wyglÄ…d oraz w jasny i funkcjonalny sposób aplikacja daje dostÄ™p do bazy ponad 200 000 artykuÅ‚ów, umożliwia podglÄ…danie dostÄ™pnoÅ›ci wybranego towaru w swojej okolicy, daje także możliwość zÅ‚ożenia zamówienia i wysÅ‚ania towaru bezpoÅ›rednio na budowÄ™ lub osobistego odbioru. Bims Plus 24 Mobile Najważniejsze funkcje z peÅ‚nej wersji systemu internetowego teraz na komórce, umożliwiajÄ… dostÄ™p do informacji o cenach i dostÄ™pnoÅ›ci i wiele wiÄ™cej o każdej porze i w każdym miejscu. Wyszukiwanie towaru Wiele sposobów na znalezienie potrzebnego artykuÅ‚u. Oferty specjalne Informacje o wyjÄ…tkowych promocjach w wyjÄ…tkowych cenach. Wszystkie zlecenia PodglÄ…d wszystkich zleceÅ„ w jednym miejscu. 

Skaner kodów Potrzebny nowy towar? DziÄ™ki kamerze w telefonie wystarczy zczytać kod kreskowy lub QR kod z artykuÅ‚u a natychmiast otrzymamy informacje o towarze, jego dostÄ™pnoÅ›ci oraz cenie w poszczególnych lokalizacjach 

 Kalkulator 

Jeżeli stworzymy już koszyk z artykuÅ‚ami dla konkretnej inwestycji możemy nastÄ™pnie dokÅ‚adnie skalkulować i wyliczyć wszystkie koszty. Lokalizator 

Funkcja dla wszystkich w ruchu: Gdzie znajduje siÄ™ nasza spóÅ‚ka, wystawa Å‚azienek, hurtowania instalacyjna? Aplikacja znajdzie wszystkie miejsca gdzie jesteÅ›my. 

 WiadomoÅ›ci Najnowsze informacje o ciekawostkach i wydarzeniach w naszej firmie. 

Wideo 

DostÄ™p do naszej bazy zawierajÄ…cej materiaÅ‚y wideo, filmy montażowe i instruktażowe. Aplikacja przeznaczona dla klientów posiadajÄ…cych dostÄ™p do systemu Bims Plus 24. Nie masz jeszcze konta? Skontaktuj siÄ™ z opiekunem systemu w naszej SpóÅ‚ce.

More

Technical specifications

Version: 3.5

Size: 4.96 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Bims Plus 24

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more