Discontinued App

Biznes.pl

Biznes.pl to profesjonalna aplikacja finansowa posiadająca szereg funkcjonalności takich jak watchlisty, portfele, alerty, czy grę giełdową. ...

Discontinued App

Description

Biznes.pl to profesjonalna aplikacja finansowa posiadajÄ…ca szereg funkcjonalnoÅ›ci takich jak watchlisty, portfele, alerty, czy grÄ™ gieÅ‚dowÄ…. Dla zarejestrowanych użytkowników aplikacja dziaÅ‚a w oparciu o chmurÄ™, która zapewnia automatycznÄ… synchronizacjÄ™ ustawieÅ„ pomiÄ™dzy dowolnymi urzÄ…dzeniami (smartfonami, tabletami) a serwisem www.biznes.pl w trybie zalogowanym. NOTOWANIA - Notowania - listy z notowaniami (Waluty, Indeksy, Akcje, Obligacje, Surowce, Fundusze etc.) - Watchlisty - listy z notowaniami, które użytkownik może samodzielnie uÅ‚ożyć z wybranych przez siebie profili - Profil (np. spóÅ‚ki) - zawiera kontekstowo powiÄ…zane wiadomoÅ›ci, komunikaty, oferty oraz peÅ‚noekranowy wykres PORTFELE - Portfele - możliwość zakÅ‚adania portfeli inwestycyjnych i ich obserwowania. W skÅ‚ad utworzonego Portfela mogÄ… wchodzić akcje polskich spóÅ‚ek notowanych na GPW i NewConnect. WIADOMOÅšCI - WiadomoÅ›ci zawierajÄ… kategorie podzielone: geograficznie (Kraj, UE, Åšwiat), branżowo (Medycyna, Chemia, PrzemysÅ‚, IT etc.), inwestycyjnie (komentarze, agencyjne etc) - Możliwość wygaszenia kategorii nie interesujÄ…cych użytkownika - WiadomoÅ›ci mogÄ… zawierać wideo otwierane w natywnej plejerce ALERTY - Alerty sÄ… to powiadomienia, aplikacji, kiedy wystÄ…pi zdarzenie okreÅ›lone przez użytkownika lub wydarzy siÄ™ Breaking News - Alerty można ustawić na przekroczenie okreÅ›lonego kursu, zmianÄ™ procentowÄ…, nowy komunikat, który ogÅ‚asza zarzÄ…d spóÅ‚ki - Alerty przychodzÄ… w formie pushy z dźwiÄ™kiem oraz na specjalne życzenie w formie email GRA GIEŁDOWA - Gra gieÅ‚dowa jest to symulacja rachunku w domu maklerskim, dziÄ™ki której w prosty sposób można sprawdzić siÄ™ jako inwestor - Aby rozpocząć grÄ™ wystarczy podać pseudonim i zaÅ‚ożyć rachunek, w którym na start każdy otrzymuje 10k zÅ‚, za który może nabywać polskie akcje - Rachunki w grze sÄ… rankingowane Dla niezarejestrowanych użytkowników dostÄ™pny jest jedynie klasyczny serwis www.biznes.pl

More

Technical specifications

Version: 1.0.4

Size: 6.09 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Biznes.pl

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more