CRF250M

CRF250M แอพพลิเคชั่น ที่จะทำให้ชีวิตคุณไà¸â€à¹‰à¸—ะยานออกจากวิถีเมืองแบบเà¸â€à¸´à¸¡à¹† ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

CRF250M แอพพลิเคชั่น ที่จะทำให้ชีวิตคุณไà¸â€à¹‰à¸—ะยานออกจากวิถีเมืองแบบเà¸â€à¸´à¸¡à¹† สู่ความเร้าใจสไตล์โมตาร์à¸â€ à¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¸â€à¸µà¹„ซน์เฉียบคมหัวจรà¸â€à¸—้าย พร้อมสมรรถนะแข็งแกร่งเต็มขั้น ให้ท่วงท่าการขับขี่สนุกมันส์ไม่หวั่นทุกเส้นทาง ลุยไà¸â€à¹‰à¸ªà¸¸à¸â€à¹à¸£à¸‡à¸šà¸´à¸â€à¸à¸±à¸šà¹€à¸„รื่องยนต์ 250 ซีซี หัวฉีà¸â€ PGM-FI โà¸â€à¸â€à¹€à¸â€à¹ˆà¸™à¹€à¸à¸´à¸™à¹ƒà¸„รกับล้อสไตล์โมตาร์à¸â€ 17 นิ้ว และใหม่กับล้อสีทอง ครั้งแรกในเมืองไทยพร้อมยางเรียบสไตล์สปอร์ต (On Road) คุณพร้อมหรือยัง? ที่จะลุยผ่านทุกอุปสรรคเมือง à¸â€à¸£à¸´à¸Ÿà¸•à¹Œà¸¡à¸±à¸™à¸ªà¹Œà¹€à¸•à¹‡à¸¡à¸­à¸²à¸£à¸¡à¸“์ไปกับ CRF250M The MOTARD Master โมตาร์à¸â€à¹€à¸•à¹‡à¸¡à¸‚ั้น...ลุยทุกพิกัà¸â€à¹€à¸¡à¸·à¸­à¸‡

More

Technical specifications

Version: 1.5

Size: 254.84 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about CRF250M

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download CRF250M free

Similar apps to CRF250M

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more