Cadw

With over 120 sites across Wales, you’re certain to have a monumental day out with Cadw. From castles that tell stories of medieval princes to sites that ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

With over 120 sites across Wales, you’re certain to have a monumental day out with Cadw. From castles that tell stories of medieval princes to sites that remind us of Wales’s proud heritage as one of the first industrial nations in the world , you can explore 6,000 years of history across the country with this app. Search for your nearest Cadw site by distance, find it on the handy built-in map or simply use the route planner to find out how to get to your favourite site from your current location. You can search by date or location to find exciting events taking place at Cadw sites, check opening times and admission prices or call the site direct from the app. Other features include: · Site descriptions – find out more about your favourite sites. · Image galleries on larger sites. · Link to sign up to receive Cadw’s monthly e-newsletter to stay up-to-date with all the latest news, events and special offers · Link to Cadw’s social media channels to tell your followers about your experiences at a Cadw site. Gyda mwy na 120 o safleoedd ledled Cymru, rydych chi’n siŵr o gael diwrnod i’w gofio gyda Cadw. O gestyll sy’n adrodd storïau tywysogion yr oesoedd canol i safleoedd sy’n ein hatgoffa am dreftadaeth falch Cymru fel un o’r cenhedloedd diwydiannol cyntaf yn y byd, gyda’r ap yma gallwch weld 6,000 o flynyddoedd o hanes drwy Gymru gyfan. Chwiliwch am safle agosaf Cadw yn ôl pellter, a dod o hyd iddo ar y map mewnol hwylus, neu defnyddiwch y cynllunydd siwrneiau i weld sut i gyrraedd eich hoff safle o ble bynnag rydych chi nawr. Gallwch chwilio yn ôl y dyddiad neu’r lleoliad er mwyn dod o hyd i’r digwyddiadau cyffrous sydd ar y gweill ar safleoedd Cadw, cael golwg ar amserau agor neu brisiau, neu ffonio’r safle yn uniongyrchol o’r ap. Mae nodweddon eraill yr ap yn cynnwys: · Disgrifiadau o’r safleoedd - rhagor o wybodaeth am eich hoff safleoedd. · Oriel o ddelweddau o’r safleoedd mawr. · Dolen i’w dilyn er mwyn cael e-gylchlythyr misol Cadw i weld yr holl newyddion diweddaraf, digwyddiadau a chynigion arbennig · Dolen sy’n mynd â chi i gyfryngau cymdeithasol Cadw er mwyn ichi ddweud wrth eich dilynwyr am eich profiadau ar safleoedd Cadw.

More

Technical specifications

Version: 3.02

Size: 42.43 MB

System:

Price: 0,00 €

Developed by Welsh Government

Day of release: 2012-08-21

Recommended age: 4+

Comments about Cadw

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Cadw free

Similar apps to Cadw

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more