Citadele

Bankas pakalpojumi mobilajā ierīcē - ērti un vienkārši!
 - Populārākie maksājumu saņēmēji viena pieskāriena attālumā.
 - Maksājuma saņēmēju meklēšana ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Bankas pakalpojumi mobilajā ierīcē - ērti un vienkārši!
 - Populārākie maksājumu saņēmēji viena pieskāriena attālumā.
 - Maksājuma saņēmēju meklēšana bankas un saglabātajos šablonos.
 - Iespēja izveidot jaunu maksājumu uz jebkuru kontu.
 - Atlikums kontos, nospiežot pogu “Atlikums”.
 - Funkcija “Ātrais atlikums” dod iespēju redzēt kontu atlikumus bez pieslēgšanās internetbankai. Jums tikai jāatzīmē konti un turpmāk, nospiežot pogu “Atlikums”, vienmēr redzēsiet aktuālos kontu atlikumus. Ja esat pieslēdzis Ātro atlikumu, un nevēlaties, lai atlikumu kontos uzzina citi, vienmēr aizsargājiet savu mobilo ierīci ar drošības kodu vai pirksta nospiedumu. 
- Lai redzētu pēdējos darījumus kontā, izvēlieties attiecīgo kontu.
 - Ja lietojat MobileSCAN, lai pieslēgtos internetbankai no Citadeles mobilās aplikācijas, vairs nav jāmeklē kodu karte vai kalkulators. Pietiek ar pieslēgšanās vārdu, paroli un MobileSCAN PIN kodu. Bet, ja vēlaties, varat izmantot arī kodu karti vai kalkulatoru. 
- Ja vēlaties pieslēgties internetbankai no interneta pārlūka datorā, lietojiet MobileSCAN kā iepriekš.

 Šī ir AS “Citadele banka” (reģ. nr. 40103303559) izstrādāta aplikācija bankas populārāko pakalpojumu lietošanai mobilajā ierīcē. Ja ir aktivizēts MobileSCAN un/vai Ātrais atlikums aplikācijā, mobilās ierīces pazaudēšanas/nozagšanas gadījumā nekavējoties zvaniet (+371) 6701 0000, lai bloķētu šos abus pakalpojumus. Bank services in your mobile device - convenient and simple!
 - Most popular payment beneficiaries just a touch away.
 - Payment beneficiaries search from your own and bank’s payment templates. - Option to create new transfer to any account.
 - By connecting to Internet bank and pressing button “Balance” you can see the available balance in all your accounts.
 - Function “Quick balance” (section Parameters) gives opportunity to see accounts balance without connecting to Internet bank. All you have to do - just press “Balance” button. - If you have activated “Quick balance”, and don’t want other persons to see the balance in your accounts, always secure your mobile device with passcode and/or fingerprint.
 - To see latest transactions in account, choose an account, and connect to Internet bank if you haven’t already.
 - If you use authorization device MobileSCAN to connect to Internet bank from Citadele mobile application, you don’t need code card or any other means of authorization any more. User name, password and MobileSCAN PIN code is all what you need to connect to Internet bank. If you use a other authorization device, connect to Internet bank the same way as from your computer.
 - If you want to connect to your Internet bank from your desktop Internet browser, you can still use MobileSCAN authorization device as before.

 This is mobile application developed by AS “Citadele banka” (reg. No. 40103303559) for using bank’s most popular services in mobile device. If you have connected and activated authorization device MobileSCAN and/or Quick balance in your mobile application, in case of losing/stealing of the mobile device, immediately call (+371) 6701 0000 to block both these services.

More

Technical specifications

Version: 9.17

Size: 1.72 MB

System:

Price: 0,00 €

Developed by Citadele Banka AS

Day of release: 2012-02-21

Recommended age: 4+

Comments about Citadele

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Citadele free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more