Discontinued App

CompanyMobile

mBank CompanyMobile to aplikacja bankowoÅ›ci mobilnej mBank S.A. dedykowana dla Klientów Korporacyjnych, których rachunki prowadzone sÄ… w OddziaÅ‚ach ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

mBank CompanyMobile to aplikacja bankowoÅ›ci mobilnej mBank S.A. dedykowana dla Klientów Korporacyjnych, których rachunki prowadzone sÄ… w OddziaÅ‚ach Korporacyjnych mBanku, stworzona od podstaw dla osób zarzÄ…dzajÄ…cych firmami i korporacjami. Aplikacja stworzona z myÅ›lÄ… o osobach na najwyższym szczeblu firm i korporacji, dla których dostÄ™p do danych o rachunkach i transakcjach jest niezbÄ™dny w codziennej pracy. Umożliwia ona szybkÄ… autoryzacjÄ™ zleceÅ„ oraz dostÄ™p do kluczowych dla przedsiÄ™biorstwa informacji, potrzebnych do zarzÄ…dzania finansami firmy. Od dziÅ› bankowość mobilna jest dostÄ™pna wszÄ™dzie tam, gdzie jej potrzebujesz i kiedy jej potrzebujesz. CompanyMobile to miÄ™dzy innymi: · możliwość aktywnego zarzÄ…dzania Å›rodkami finansowymi · innowacyjne wykorzystanie technologii PUSH · bezpoÅ›redni dostÄ™p do moduÅ‚u walutowego mPlatforma walutowa · jedna aplikacja dostosowana do pracy na iPhona i iPada --- mBank CompanyMobile is a mobile banking application, dedicated for Corporate Customers whose accounts are opened with mBank's Corporate Branches. Created and developed for Company Executives. Application created for CEO’s, CFO’s and other Executives, for whom access to account details and transactions is crucial in daily work. It enables fast and accurate transaction authorisation, and access to Company’s key financial information, necessary to manage finance. Starting from today, mobile banking is available when you need it and where you need it. CompanyMobile key features: · Active management of financial assets · PUSH notifications as a source of direct information · Direct and fast access to FX Platform · One application customised to work both on iPhone and iPad

More

Technical specifications

Version: 1.5.1

Size: 17.65 MB

System:

Price: $ 0.00

Day of release: 0000-00-0

Comments about CompanyMobile

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download CompanyMobile free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more