Discontinued App

Dansk Mad, Fødevaredata

Alt innhold er hentet fra http://www.foodcomp.dk/ Fødevareinstituttets afdeling for Ernæring viderefører en meget lang tradition med udgivelse af tabeller ...

Discontinued App

Similar apps to Dansk Mad, Fødevaredata

Description

Alt innhold er hentet fra http://www.foodcomp.dk/ Fødevareinstituttets afdeling for Ernæring viderefører en meget lang tradition med udgivelse af tabeller over fødevarernes næringsindhold med at skifte fra de trykte tabeller til udgivelse af fødevaredata på nettet. I de sidste cirka 30 år har det været en offentlig opgave at systematisere og udgive de mange tusinde data, som stammer dels fra undersøgelser foretaget af Fødevareinstituttet, tidligere i Danmarks Fødevareforsknings / Fødevaredirektoratets / Levnedsmiddelstyrelsens / Statens Levnedsmiddelinstituts regi, dels fra andre forsknings- og industrilaboratorier. Historie Fødevaretabeller har en meget lang tradition i Danmark. De har mange anvendelser og er et af ernæringsvidenskabens grundlæggende redskaber. Der har været udarbejdet oversigter over fødevarernes indhold af næringsstoffer i mere end 125 år. Kilde: Saxholt, E., Christensen, A.T., Møller, A., Hartkopp, H.B., Hess Ygil, K., Hels, O.H.: Fødevaredatabanken, version 7. Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet. December 2008. Fødevaredatabankens netsted: http://www.foodcomp.dk/ © Fødevaredatabanken, version 7, 2008.

More

Technical specifications

Version: 1.0.0

Size: 1.93 MB

System:

Price: 0,00 €

Developed by Morten Skjelland

Day of release: 2012-11-16

Recommended age: 4+

Comments about Dansk Mad, Fødevaredata

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more