DictNote

DictNote English Vietnames Dictionary is a comprehensive dictionary with more than 1 millions entries and allow to take beautiful sticky notes of important ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

DictNote English Vietnames Dictionary is a comprehensive dictionary with more than 1 millions entries and allow to take beautiful sticky notes of important words, It also support translate words and phrases between 64 languages using Google Translate â–º FEATURES: ... Offline dictionary - English - Vietnamese 400,000 entries - Vietnamese - English 350,000 entries - WordNet 3.0: 200,000 entries and thesaurus ... Beautiful stickies to take note your important words. ... Offline audio pronunciation (english) ... Online audio pronunciation words or phrases for 24 languages ... Support caches for offline browsing of online content (description, audio pronunciation) ... One tap to lookup word in the definition screen ... Search in other dictionary if words not found. ... Star your favorite translations for quick access even when you’re offline ... Access your translation history even when you’re offline ... Translate text between 64 languages: Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Kannada, Korean, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, Welsh, Yiddish ... Support for iPod, iPhone, iPhone 5, iPad, iOS 5+ with retina display. ------- DictNote English Vietnamese Dictionary là bá»™ từ Ä‘iển Anh-Việt vá»›i thÆ° viện từ phong phú hÆ¡n 1 triệu và vá»›i Sticky Notes sẽ giúp bạn ghi chú những từ quan trọng. Ngoài ra DictNote còn há»— trợ dịch cả văn bản và phát âm qua lại 64 ngôn ngữ vá»›i google translate. CHỨC NÄ‚NG Ná»â€I BẬT ...Từ Ä‘iển offline - Anh - Việt vá»›i gần 400.000 - Việt- Anh vá»›i 350.000 - WordNet 200,000 mục từ, vá»›i hÆ¡n 20,000 từ đồng nghÄ©a, trái nghÄ©a. ... Há»— trợ dịch má»™t từ hoặc cả văn bản dùng google translate vá»›i 64 ngôn ngữ, trong Ä‘ó 24 ngôn ngữ có phát âm. ... Sticky Notes - Nhiều mẫu sticky đẹp - Cho phép chỉnh phông chữ, màu phù hợp sở thích - Sticky được lÆ°u cùng vá»›i từ đã tra giúp dá»… dàng truy cập ... Tính năng khác - Đánh dấu những từ yêu thích - Lịch sá»­ tra từ - Xem và nghe phát âm lại những từ đã tra offine vá»›i từ Ä‘iển online - Cho phép tra qua lại giữa các từ Ä‘iển vá»›i má»™t thao tác (rất hữu ích trong trường hợp từ không tìm thấy trong từ Ä‘iển hiện tại) - Tuỳ chỉnh giao diện phông nền

More

Technical specifications

Version: 2.1

Size: 73.26 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about DictNote

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download DictNote free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more