Discontinued App

Din Välfärd

Mycket har hänt i vÃ¥rden, skolan och omsorgen under de senaste 20 Ã¥ren. Valmöjligheterna för enskilda medborgare har ökat och mÃ¥ngfalden är större. ...

Discontinued App

Description

Mycket har hänt i vården, skolan och omsorgen under de senaste 20 åren. Valmöjligheterna för enskilda medborgare har ökat och mångfalden är större. För 20 år sedan anvisades elever till skolan närmast bostaden och den som behövde träffa en läkare tilldelades ett sjukhus eller en vårdcentral av landstinget. Idag finansierar vi fortsatt välfärden gemensamt men möjligheten att själv välja efter sina egna behov är större. I den här skriften har vi samlat berättelser från några av de som valt men också från de företagsamma människor som varit med och utvecklat svensk välfärd. Varför tog de steget och hur upplever de dagens situation? Vi har också försökt samla fakta för att beskriva hur utvecklingen sett ut och hur det är idag. Mot bakgrund av de diskussioner som varit kring privata företag inom välfärden så hoppas vi med denna skrift kunna bidra till en konstruktiv diskussion baserad på fakta och en vilja att förbättra kvaliteten och utöka mångfalden.

More

Technical specifications

Version: 1.0.1

Size: 32.21 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Din Välfärd

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more