Dr. Wit´s Banking Dictionary

โปรแกรมพจนานุกรม ศ. à¸â€à¸£.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม ฉบับ อังกฤษ-ไทย ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

โปรแกรมพจนานุกรม ศ. à¸â€à¸£.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม ฉบับ อังกฤษ-ไทย โปรแกรมพจนานุกรม Dr. Wit’s Dictionaries เป็นโปรแกรมพจนานุกรมบนเครื่องโทรศัพท์ iPhone และ iPod Touch ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคำศัพท์คำแปลไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸£à¸§à¸â€à¹€à¸£à¹‡à¸§à¸—ี่สุà¸â€ พร้อมทั้งแสà¸â€à¸‡à¸„วามหมายไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸„รบถ้วน สะà¸â€à¸§à¸à¸‡à¹ˆà¸²à¸¢à¸â€à¸²à¸¢à¹ƒà¸™à¸à¸²à¸£à¸„้นหาเพียงป้อนตัวอักษรก็จะเริ่มค้นหาคำศัพท์ สามารถà¸â€à¸¹à¸„ำก่อนหน้าและถัà¸â€à¹„ปไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸‡à¹ˆà¸²à¸¢à¸â€à¸²à¸¢à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸–ใช้งานไà¸â€à¹‰à¹‚à¸â€à¸¢à¹„ม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรแกรมพจนานุกรมการธนาคาร (Dr. Wit’s Banking Dictionary) เป็นพจนานุกรมฉบับแรกและฉบับเà¸â€à¸µà¸¢à¸§à¹€à¸—่านั้นของประเทศไทย ที่ไà¸â€à¹‰à¸£à¸±à¸šà¸„วามนิยมมาก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ความหมายของศัพท์ต่างๆในà¸â€à¹‰à¸²à¸™à¸à¸²à¸£à¸˜à¸™à¸²à¸„าร เพื่อเสริมทักษะและสามารเรียนรู้ไà¸â€à¹‰à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸–ูกต้อง เพื่อประโยชน์สูงสุà¸â€à¸‚องการเรียน ทำให้เข้าใจความหมายของคำศัพท์à¸â€à¹‰à¸²à¸™à¸à¸²à¸£à¸˜à¸™à¸²à¸„ารมากยิ่งขึ้น โà¸â€à¸¢à¹ƒà¸Šà¹‰à¸à¸²à¸™à¸‚้อมูลคำศัพท์ของ ศ.à¸â€à¸£.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม มีคำศัพท์ คำแปล มากที่สุà¸â€à¸‚องประเทศโà¸â€à¸¢ รวบรวมคำศัพท์à¸â€à¹‰à¸²à¸™à¸à¸²à¸£à¸˜à¸™à¸²à¸„ารกว่า 13,250 รายการ ที่รวมเอาคำศัพท์ ความหมาย ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ คำไทยทั้งà¸â€à¸±à¹‰à¸‡à¹€à¸â€à¸´à¸¡à¸—ั้งเก่าและใหม่ ไว้อย่างสมบูรณ์แบบ Banking dictionaries by Professor Dr. Wit Thiengburanathum, Author of the World’s Most Trusted Dictionaries With Thai Language The Most Definitions and Most Entries Bilingual Desk English-Thai Banking Dictionary: The business of a bank or of a banker.: transacting business with a bank; The depositing or withdrawing funds or requesting a loan etc., The engaging in the business of banking; maintaining savings and checking accounts and issuing loans and credit etc. 1.More than 13,250 entries 2.Rapid-access Format 3.Concise, Easy-to-understand Presentation of Information 4.New Words survey 5.Comprehensive , Easy-to-understand Presentation of Information 6.Built-in full Functions 7.Easy to Read Word Meanings with Smart Layouts8. Real Time and Quick lookup Words The Features of Dr.Wit’s Dict Program 1. Faster Program Loadings. 2. Quick Search with Alphabet Index and Partial Match. 3. Editable History Lists. 4. Definition Display Lists. 5. Easy-to-read Word Meanings with Smart Layouts. 6. No Required Internet Connections.

More

Technical specifications

Version: 1.3.1

Size: 570.77 KB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Dr. Wit´s Banking Dictionary

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Dr. Wit´s Banking Dictionary free

Similar apps to Dr. Wit´s Banking Dictionary

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more