EDA PLAY

The EDA PLAY application helps children train vision and fine motor skills. The options of image set-up and task levels enable children with special needs ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

The EDA PLAY application helps children train vision and fine motor skills. The options of image set-up and task levels enable children with special needs to work with this application. The application was developed in cooperation with specialists in the field of visual impairment and caring for children with special needs. The application is designed to stimulate the child to watch the action on the tablet display in an interactive way and to complete the tasks. The visual and audio treatment of the application supports the eye-hand coordination. The Skills section records the work of the child with the application. KEY FEATURES - 4 task levels and 4 visual levels The application can be set depending on the child’s individual skills. The visual levels are manifested through the types of illustrations viewed (V1 – V4). The task levels are marked G1 – G4. - Skills section The application contains the Skills section which records the work of the child with the application. Thus, the parents and therapists can monitor the development of the child’s skills over time. - Switching to the Application Menu The possibility of the child exiting or switching the application off accidentally is prevented. The sections to be controlled by the parents (Main menu, Settings, switching to a Task overview or Skills section) are concealed under the buttons located in the corner of the game screen; to enter the menu, these buttons have to be held down for a few seconds. - White frame The white frame can be set to distinctively demarcate the work surface of the tablet display. - Audio guide Upon viewing every task, we hear a spoken word (child’s voice) which explains the brief in an understandable way. - Designed for children aged 1+ (the easiest level of tasks) The authorship of the EDA PLAY application belongs to the public-benefit corporation Raná péče EDA (EDA Centre of Early Intervention Prague) and to the digital studio Sugar And Ketchup. The development of the application was supported by Vodafone Czech Republic Foundation. For more information go to www.edaplay.com - - Č E S K Y - - Aplikace EDA PLAY pomáhá dětem trénovat zrak a jemnou motoriku.  Možnosti obrazového nastavení a zpracování úkolů umožňují, aby s aplikací pracovaly děti se speciálními potřebami.  Aplikace je navržena tak, aby interaktivní hrou motivovala dítě ke sledování děje na displeji tabletu a k plnění úkolů. Vizuální i zvukové zpracování aplikace podporuje koordinaci ruky a oka, pohybu. Sekce Dovednosti zaznamenává práci dítěte s aplikací. Aplikace byla vyvíjena ve spolupráci s Markétou Skalickou, Alicí Pexiederovou, Martinou Vaňkátovou a Martinou Herynkovou, odbornicemi na zrakové vady a péči o děti se speciálními potřebami. HLAVNÍ FUNKCE - 4 úrovně obtížnosti úkolů a 4 úrovně zrakové náročnosti Kategorie úkolů lze nastavit dle zrakových dovedností dítěte a úrovně jeho jemné motoriky. Některé úkoly procvičují nejen koordinaci pohybu, ale i orientaci v barvách a další dovednosti.  Úrovně zrakové náročnosti se projevují v typech zobrazených ilustrací (V1 – V4). Úrovně obtížnosti úkolu jsou označeny G1 – G4. - Sekce Dovednosti  Sekce Dovednosti zaznamenává práci dítěte s aplikací. Rodiče a terapeuti tak mohou sledovat vývoj dovedností dítěte v čase. - Vstup do menu aplikace Nehrozí, že dítě bude z aplikace omylem odcházet nebo si ji nechtěně vypne. Sekce, které mají ovládat rodiče (nastavení, přepnutí do přehledu úkolů nebo dovedností), jsou skryty pod tlačítky umístěnými v rohu displeje; pro vstup do menu je nutné je několik vteřin podržet. - Bílý rámeček Lze nastavit bílý rámeček, který zvýrazní ohraničení pracovní plochy displeje tabletu. - Zvukový průvodce Zvukový průvodce je dětský hlas, který srozumitelně popisuje zadání úkolu. - Pro děti od 1 roku. Autory aplikace EDA PLAY jsou Raná péče EDA, o.p.s. a digitální studio Sugar and Ketchup, s.r.o. Vývoj aplikace podpořila Nadace Vodafone. Více informací na www.edaplay.cz

More

Technical specifications

Version: 1.5

Size: 31.64 MB

System:

Price: 4,66 €

Developed by Raná péče EDA

Day of release: 2013-04-23

Recommended age: 4+

Comments about EDA PLAY

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download EDA PLAY

Similar apps to EDA PLAY

Other apps by Raná péče EDA

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more