EDA PLAY

The EDA PLAY application helps children train vision and fine motor skills. The options of image set-up and task levels enable children with special needs ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

The EDA PLAY application helps children train vision and fine motor skills. The options of image set-up and task levels enable children with special needs to work with this application. The application was developed in cooperation with specialists in the field of visual impairment and caring for children with special needs. The application is designed to stimulate the child to watch the action on the tablet display in an interactive way and to complete the tasks. The visual and audio treatment of the application supports the eye-hand coordination. The Skills section records the work of the child with the application. KEY FEATURES - 4 task levels and 4 visual levels The application can be set depending on the child’s individual skills. The visual levels are manifested through the types of illustrations viewed (V1 - V4). The task levels are marked G1 - G4. - Skills section The application contains the Skills section which records the work of the child with the application. Thus, the parents and therapists can monitor the development of the child’s skills over time. - Switching to the Application Menu The possibility of the child exiting or switching the application off accidentally is prevented. The sections to be controlled by the parents (Main menu, Settings, switching to a Task overview or Skills section) are concealed under the buttons located in the corner of the game screen; to enter the menu, these buttons have to be held down for a few seconds. - White frame The white frame can be set to distinctively demarcate the work surface of the tablet display. - Audio guide Upon viewing every task, we hear a spoken word (child’s voice) which explains the brief in an understandable way. - Designed for children aged 1+ (the easiest level of tasks) The authorship of the EDA PLAY application belongs to the public-benefit corporation Raná péče EDA (EDA Centre of Early Intervention Prague) and to the digital studio Sugar And Ketchup. The development of the application was supported by Vodafone Czech Republic Foundation. For more information go to www.edaplay.com - - ÄŒ E S K Y - - Aplikace EDA PLAY pomáhá dÄ›tem trénovat zrak a jemnou motoriku.  Možnosti obrazového nastavení a zpracování úkolů umožňují, aby s aplikací pracovaly dÄ›ti se speciálními potÅ™ebami.  Aplikace je navržena tak, aby interaktivní hrou motivovala dítÄ› ke sledování dÄ›je na displeji tabletu a k plnÄ›ní úkolů. Vizuální i zvukové zpracování aplikace podporuje koordinaci ruky a oka, pohybu. Sekce Dovednosti zaznamenává práci dítÄ›te s aplikací. Aplikace byla vyvíjena ve spolupráci s Markétou Skalickou, Alicí Pexiederovou, Martinou Vaňkátovou a Martinou Herynkovou, odbornicemi na zrakové vady a péči o dÄ›ti se speciálními potÅ™ebami. HLAVNÍ FUNKCE - 4 úrovnÄ› obtížnosti úkolů a 4 úrovnÄ› zrakové náročnosti Kategorie úkolů lze nastavit dle zrakových dovedností dítÄ›te a úrovnÄ› jeho jemné motoriky. NÄ›které úkoly procvičují nejen koordinaci pohybu, ale i orientaci v barvách a dalÅ¡í dovednosti.  ÚrovnÄ› zrakové náročnosti se projevují v typech zobrazených ilustrací (V1 - V4). ÚrovnÄ› obtížnosti úkolu jsou označeny G1 - G4. - Sekce Dovednosti  Sekce Dovednosti zaznamenává práci dítÄ›te s aplikací. Rodiče a terapeuti tak mohou sledovat vývoj dovedností dítÄ›te v čase. - Vstup do menu aplikace Nehrozí, že dítÄ› bude z aplikace omylem odcházet nebo si ji nechtÄ›nÄ› vypne. Sekce, které mají ovládat rodiče (nastavení, pÅ™epnutí do pÅ™ehledu úkolů nebo dovedností), jsou skryty pod tlačítky umístÄ›nými v rohu displeje; pro vstup do menu je nutné je nÄ›kolik vteÅ™in podržet. - Bílý rámeček Lze nastavit bílý rámeček, který zvýrazní ohraničení pracovní plochy displeje tabletu. - Zvukový průvodce Zvukový průvodce je dÄ›tský hlas, který srozumitelnÄ› popisuje zadání úkolu. - Pro dÄ›ti od 1 roku. Autory aplikace EDA PLAY jsou Raná péče EDA, o.p.s. a digitální studio Sugar and Ketchup, s.r.o. Vývoj aplikace podpoÅ™ila Nadace Vodafone. Více informací na www.edaplay.cz

More

Technical specifications

Version: 1.3

Size: 31.64 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about EDA PLAY

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download EDA PLAY free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more