Discontinued App

EDUSTORE

EDUSTORE to miejsce przeznaczone dla rodziców poszukujÄ…cych rekomendacji przy wyborze mÄ…drych aplikacji na smartfony i tablety dla swoich dzieci. Wraz ...

Discontinued App

Description

EDUSTORE to miejsce przeznaczone dla rodziców poszukujÄ…cych rekomendacji przy wyborze mÄ…drych aplikacji na smartfony i tablety dla swoich dzieci. Wraz z rosnÄ…cÄ… liczbÄ… aplikacji przed rodzicami, opiekunami czy starszym rodzeÅ„stwem, pojawia siÄ™ nieÅ‚atwe zadanie znalezienia naprawdÄ™ wartoÅ›ciowych programów, które rozwinÄ… konkretne umiejÄ™tnoÅ›ci dziecka. MisjÄ… EDUSTORE jest rzetelna, dogÅ‚Ä™bna ocena recenzowanych aplikacji, tak, aby na Å‚amach portalu prezentować "tylko mÄ…dre aplikacje". Recenzje przygotowuje zespóÅ‚ ekspertów wspóÅ‚pracujÄ…cy z serwisem. DziÄ™ki kilkudziesiÄ™ciu kategoriom gÅ‚ównym oraz podobnej liczbie tagów, rodzice mogÄ… Å‚atwo i szybko odnaleźć takie aplikacje, które akurat sÄ… najbliższe poszukiwanemu przez nich produktowi. MogÄ… również skorzystać z prostej wyszukiwarki, aby sprawdzić opinie o konkretnej aplikacji lub użyć jednÄ… ze zdefiniowanych grup jak: nowoÅ›ci, rekomendowane, hity. Dziecko w sieci to również kwestia bezpieczeÅ„stwa, na którÄ… serwis kÅ‚adzie bardzo duży nacisk, poprzez promowanie aplikacji uniemożliwiajÄ…cych niekontrolowany zakup dodatkowych elementów wewnÄ…trz aplikacji, dostÄ™p do serwisów spoÅ‚ecznoÅ›ciowych czy po prostu do przeglÄ…darki internetowej wprost z aplikacji. EDUSTORE jest dostÄ™pny w postaci strony internetowej oraz aplikacji na iPod i iPhone. JeÅ›li chcesz nawiÄ…zać wspóÅ‚pracÄ™ lub zgÅ‚osić swoje uwagi dotyczÄ…ce serwisu lub aplikacji wyÅ›lij email na adres: kontakt@edustore.pl WiÄ™cej na www.edustore.pl lub www.facebook.com/edustorepl

More

Technical specifications

Version: 1.1

Size: 5.06 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about EDUSTORE

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more