Edunews.pl

Edunews - informacje ze świata nowoczesnej edukacji. Darmowa aplikacja na urządzenia mobilne. Edunews.pl to jeden z najważniejszych portali edukacyjnych ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Edunews - informacje ze Å›wiata nowoczesnej edukacji. Darmowa aplikacja na urzÄ…dzenia mobilne. Edunews.pl to jeden z najważniejszych portali edukacyjnych w Polsce i zarazem duża spoÅ‚eczność osób dziaÅ‚ajÄ…cych na rzecz modernizacji systemu edukacji. Aplikacja Edunews pozwala na bieżąco Å›ledzić pojawiajÄ…ce siÄ™ w portalu treÅ›ci dotyczÄ…ce Å›wiata edukacji. SÄ… one przeznaczone gÅ‚ównie dla edukatorów (nauczycieli, wykÅ‚adowców, wychowawców, trenerów, pracowników organizacji pozarzÄ…dowych) i osób uczÄ…cych siÄ™, poszukujÄ…cych efektywnych sposobów na naukÄ™ w szkole i na uczelni, w życiu osobistym i zawodowym. Edunews.pl zachÄ™ca do szerokiego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w ksztaÅ‚ceniu dzieci, mÅ‚odzieży oraz osób dorosÅ‚ych. *** Edunews is a free app, which is run only in Polish and focus on modernization of teaching and learning in 21st century. Edunews.pl is one of the most important Polish educational websites being very active in the debate on the shape of the education system.

More

Technical specifications

Version: 1.2

Size: 12.13 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Edunews.pl

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Edunews.pl free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more