Discontinued App

Encyklopedie (ÄŒesky) / Encyclopedia (Czech)

"Encyklopedie" je kompletní kopií české Wikipedie na VaÅ¡em iPhonu / iPodu. To znamená, že nepotÅ™ebujete pÅ™ístup k internetu pro ...

Discontinued App

Description

"Encyklopedie" je kompletní kopií české Wikipedie na VaÅ¡em iPhonu / iPodu. To znamená, že nepotÅ™ebujete pÅ™ístup k internetu pro vyhledávání a prohlížení článků. Tato aplikace je nejrychlejÅ¡ím a nejjednoduÅ¡Å¡ím způsobem procházení celosvÄ›tovÄ› známé Wikipedie. A co je nejlepÅ¡í - funguje v letadle, na horách, v tunelu i na dovolené na druhém konci svÄ›ta (Pokud jste uživatelem iPodu Touch - i bez pÅ™ipojení k WiFi síti.) PÅ™i prvním spuÅ¡tÄ›ní "Encyklopedie" bude nutné stáhnout si databázi Wikipedie z naÅ¡ich serverů, databáze zabere zhruba 170 MB na VaÅ¡em zaÅ™ízení. Pro často kladené dotazy, prosím, navÅ¡tivte naÅ¡e stránky: http://collison.ie/wikipedia-iphone/faq. VLASTNOSTI - Aplikace nevyžaduje pÅ™ístup k internetu - Kompletní databáze české Wikipedie* - Okamžité vyhledávání VaÅ¡ich oblíbených článků - PlnÄ› funkční odkazy mezi články - Navigační cesta (historie aktuálního procházení) - můžete se snadno zorientovat ve VaÅ¡em běžném procházení Wikipedíí RECENZE - "Jedna ze sedmi "Must-Have" offline aplikací pro VáÅ¡ iPhone / iPod Touch" - New York Times - "Je to skutečný Stopařův průvodce po Galaxii" - Desinformado - "Byl to jeden z důvodů, proč jsem si koupil iPod Touch" - N. Lennart - "Je to nejlepÅ¡í a nejužitečnÄ›jÅ¡í iPhone aplikace, co znám" - Alexander C. * NÄ›které části článků, které nejsou pÅ™íliÅ¡ vhodné pro mobilní zaÅ™ízení (napÅ™. externí odkazy a reference), se v databázi nenacházejí, ale vÅ¡echny texty článků jsou vždy zachovány. Stahují se kompletní články, v databázi vÅ¡ak nejsou zahrnuty: popisy obrázků, uživatelské profily, atd. -------------------------------- Encyclopedia provides complete copy of the Wikipedia encyclopedia on your iPhone/iPod - meaning no internet access is required to search and view articles. This app is the fastest and simplest way to browse Wikipedia - and it works in a plane, on top of a mountain, in a tunnel, and in other countries. (Or, if you're an iPod Touch user, whenever you don't have wifi.) When you first launch Encyclopedia, you will be required to download a copy of the Wikipedia database, which will occupy about 170 MB of space on your device. For frequently asked questions, please head to http://collison.ie/wikipedia-iphone/faq. FEATURES - No internet access required - Complete text of the Czech Wikipedia* - Instantaneous search of article titles - Fully functional links between articles - Navigation trail, so that you can easily engage in the usual whimsical Wikipedia browsing. REVIEWS - "The only game in town" - ZDNet - "One of the Seven Must-Have Offline Apps For Your iPhone/iPod Touch" - New York Times - "It's the Hitchhiker's Guide to the Galaxy realised" - Desinformado - "It was one of the reasons I bought an iPod touch" - Lennart N. - "It's the best and most useful iPhone app I know" - Alexander C. * Some parts of articles that aren't very useful on a mobile device (such as references) have been excluded, but all of the actual article text is preserved. In addition, only proper articles are downloaded - image descriptions, user profiles, etc., are not included. ------------------------------ Mistake in this translation? Please let us know at translations@steamheavyindustries.com

More

Technical specifications

Version: 2.0.2

Size: 158.77 KB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Encyklopedie (ÄŒesky) / Encyclopedia (Czech)

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more