English

This is English - Polish and Polish - English Dictionary (Angielsko Polski Słownik), containing 43000 translation articles. The Dictionary is OFFLINE ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

This is English - Polish and Polish - English Dictionary (Angielsko Polski Słownik), containing 43000 translation articles. The Dictionary is OFFLINE and does not need the internet connection. Database size is more than 8MB. It will be downloaded when the application is run first time. We recommend you to use Wi-Fi connection. Main features: 1. History – every word you ever viewed is stored in history. 2. Favorites – you are able to add words to favorites list by clicking the “star” icon. 3. Managing History and Favorites lists – you are able edit those lists or clear them. 4. Various Settings – you may change application’s font and theme (choose one of several color themes). 5. Word spelling, using Text-To-Speech module. 6. Context word search – click any word in translation article and search for it’s translation. This app contains advertising. To jest Angielsko Polski Słownik (English - Polish and Polish - English Dictionary) zawierający 43000 przetłumaczonych artykułów. Słownik jest dostępny OFFLINE i nie wymaga połączenia z Internetem. Rozmiar bazy danych przekracza 8MB. Zostanie ona pobrane przy pierwszym uruchomieniu aplikacji. Zalecamy korzystanie z połączenia Wi-Fi. Główne funkcje: 1. Historia — każde wyświetlone przez Ciebie słowo jest przechowywane w historii. 2. Ulubione — wyrazy można dodawać do listy ulubionych, klikając ikonę gwiazdki. 3. Zarządzanie historią i listą ulubionych — listy można edytować lub usuwać. 4. Różne ustawienia — można zmienić czcionkę i motyw aplikacji (dostępnych jest kilka motywów kolorystycznych). 5. Zapisywanie wyrazów z wykorzystaniem modułu syntezy mowy. 6. Wyszukiwanie słów w kontekście — po kliknięciu dowolnego słowa w artykule można wyszukać jego tłumaczenia. Ta aplikacja zawiera reklamy.

More

Technical specifications

Version: 2.0.46

Size: 31.8 MB

System:

Price: 0,00 €

Developed by Anna Koroleva

Day of release: 2013-05-21

Recommended age: 4+

Comments about English

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download English free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more