Discontinued App

English Czech Dictionary Free

This is English-Czech and Czech-English Dictionary, containing 200000 translation articles. The Dictionary is OFFLINE and does not need the internet connection. ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

This is English-Czech and Czech-English Dictionary, containing 200000 translation articles. The Dictionary is OFFLINE and does not need the internet connection. Database size is more than 22MB. It will be downloaded when the application is run first time. We recommend you to use Wi-Fi connection. Main features: 1. History - every word you ever viewed is stored in history. 2. Favorites - you are able to add words to favorites list by clicking the “star” icon. 3. Managing History and Favorites lists - you are able edit those lists or clear them. 4. Various Settings - you may change application’s font and theme (choose one of several color themes). 5. Word spelling, using Text-To-Speech module (requires internet connection). 6. Context word search - click any word in translation article and search for it’s translation. Toto je anglicko-český a česko-anglický slovník obsahující více než 200000 slovníkových hesel. Slovník je OFFLINE a nepotÅ™ebuje pÅ™ipojení k internetu. Velikost databáze je více než 22MB. Bude stažena pÅ™i prvním spuÅ¡tÄ›ní aplikace. Doporučujeme Vám používat Wi-Fi pÅ™ipojení. Hlavní funkce: 1. Historie - každé slovo, které jste si nÄ›kdy zobrazili, je uloženo do historie. 2. Oblíbené - slova můžete pÅ™idávat do seznamu oblíbených kliknutím na ikonu "hvÄ›zdička". 3. Správa seznamů Historie a Oblíbené - tyto seznamy máte možnost upravit nebo vymazat. 4. Různá nastavení - můžete mÄ›nit písmo a vzhled aplikace (vyberte si jedno z nÄ›kolika barevných schémat). 5. Hláskování slov pomocí modulu Text-To-Speech („pÅ™evést text na Å™eč“; vyžaduje internetové pÅ™ipojení). 6. Vyhledávání slov dle kontextu - kliknutím na jakékoli slovo ve slovníkovém hesle si vyhledáte jeho pÅ™eklad.

More

Technical specifications

Version: 1.0.13

Size: 31.81 MB

System:

Price: $ 0.00

Day of release: 0000-00-0

Comments about English Czech Dictionary Free

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download English Czech Dictionary Free free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more