English Vietnamese Dictionary New Edition

Đây là bá»™ từ Ä‘iển Anh Việt do Viện Khoa học Xã há»™i Việt Nam hiệu Ä‘ính, bản má»›i nhất Được ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Đây là bá»™ từ Ä‘iển Anh Việt do Viện Khoa học Xã há»™i Việt Nam hiệu Ä‘ính, bản má»›i nhất Được biên soạn trên cÆ¡ sở các từ Ä‘iển và tÆ° liệu má»›i nhất ở Anh và Việt Nam, là cuốn từ Ä‘iển kinh Ä‘iển dành cho người dạy và học tiếng Anh dá»… sá»­ dụng nhất. Trên 152.000 mục từ chính và từ phái sinh, trong Ä‘ó có trên 60.000 cụm từ cố định, thành ngữ, tục ngữ tiếng Anh thông dụng. Vá»›i má»—i từ tiếng Anh, trong từ Ä‘iển Anh-Việt này, người sá»­ dụng có thể thấy năm thông tin chính sau đây: 1. Cách phát âm tiếng Anh hiện đại của từ 2. Lời giải nghÄ©a bằng tiếng Việt của từ 3. Từ tiếng Việt tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng của từ tiếng Anh 4. Các ý nghÄ©a ngữ pháp của từ tiếng Anh 5. Các sắc thái ý nghÄ©a theo các phong cách khác nhau của từ trong tiếng Anh và tiếng Việt khi sá»­ dụng Ngoài phần chính văn, từ Ä‘iển còn cung cấp cho người sá»­ dụng các bảng tra cứu - chú giải - các từ viết tắt, các từ khó, các từ có cách dùng đặc biệt và bảng hÆ°á»›ng dẫn cách dùng. This is the English Vietnamese Dictionary edited by Vietnam Academy of Social Sciences, latest version of 2012. Edited based on the latest dictionaries and academic documents from Vietnam and the UK, the best and most well-known English-Vietnamese dictionary, not only for users but also for teachers. More than 152,000 main entries and derivatives, of which there are more than 60,000 common English phrases, idioms and proverbs. The English-Vietnamese dictionary supplies five major areas of information for each word: 1. Modern English pronunciation 2. Vietnamese Description 3. Equivalent Vietnamese of the English word 4. Grammatical meaning of the English word 5. Nuances of meaning in different styles of the word in real English and Vietnamese. Apart from the main content, the dictionary also supplies users with look up tables, notes, acronyms, difficult words, special usages and instructions. Thank you for using English Vietnamese Dictionary New Edition.

More

Technical specifications

Version: 1.1

Size: 29.44 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about English Vietnamese Dictionary New Edition

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download English Vietnamese Dictionary New Edition free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more