Discontinued App

Enhetsregistersøk

Søk direkte i Brønnøysundregistrenes Enhetsregister/Foretaksregister! Enhetsregisteret samordner opplysninger om næringslivet og offentlige etater som ...

Discontinued App

Similar apps to Enhetsregistersøk

Description

Søk direkte i Brønnøysundregistrenes Enhetsregister/Foretaksregister! Enhetsregisteret samordner opplysninger om næringslivet og offentlige etater som finnes i ulike offentlige registre, og som er gjengangere på spørreskjemaer. I stedet for at hver offentlige etat sender ut hvert sitt skjema til bedriftene, sørger Enhetsregisteret for at opplysningene samles på ett sted. Enhetsregisteret inneholder grunndata om enheter som har registreringsplikt i NAV Aa-registeret, Merverdiavgiftsregisteret, Foretaksregisteret, Statistisk sentralbyrås bedriftsregister, Skattedirektoratets register over upersonlige skatteytere eller Stiftelsesregisteret. I tillegg er Konkursregisteret et tilknyttet register. Alle konkursbo blir registrert og tildelt organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Brønnøysundregistrene.

More

Technical specifications

Version: 1.2

Size: 9.21 MB

System:

Price: 0,89 €

Developed by Bjørn Kaupang

Day of release: 0000-00-0

Comments about Enhetsregistersøk

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more