Discontinued App

Ettersøkt

Application to search the www.ettersokt.no database for stolen/lost objects and view details if found in the database. The user can also send tips to ...

Discontinued App

Similar apps to Ettersøkt

Description

Application to search the www.ettersokt.no database for stolen/lost objects and view details if found in the database. The user can also send tips to Ettersøkt if an object is found in the database. Norges største tyveriregister på internett www.ettersokt.no vil med denne applikasjonen gjøre det enda enklere for deg å søke i vår database om en gjenstand du kommer over, eller blir tilbudt å kjøpe, kan være meldt tapt eller stjålet. Siden 2005 har Ettersøkt bidratt til at tjuvgods for mer enn 50 millioner kroner har kommet til rette, samt avslørt forsikringssvindel for store beløp. Målsettingen med våre tjenester er å; -hjelpe deg å unngå å kjøpe tjuvgods -øke muligheten for at stjålne gjenstander kommer tilbake til eier -fjerne lønnsomheten for tyv og heler -redusere nyrekruttering av ungdom til den kriminelle løpebane -gjøre det vanskelig og risikabelt å forsøke å selge, bruke eller oppbevare stjålne gjenstander -bidra til et mindre kriminelt samfunn I denne applikasjonen kan du søke på: -Registrerings nr. -Ramme nr, -Serie nr. -Produksjons nr - Id-nummer osv

More

Technical specifications

Version: 1.1

Size: 753.17 KB

System:

Price: 0,00 €

Developed by Norsk Ettersøkning AS

Day of release: 0000-00-0

Comments about Ettersøkt

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more