Discontinued App

Fragimamen

Fragaimamen.se grundades i mitten pÃ¥ Ã¥r 2012, med syfte att främja och förse Muslimerna med fatawa (domar) i enlighet med ahl al-Sunnah wal-djama'ahs ...

Discontinued App

Description

Fragaimamen.se grundades i mitten på år 2012, med syfte att främja och förse Muslimerna med fatawa (domar) i enlighet med ahl al-Sunnah wal-djama'ahs metodik. Hemsidan drivs av en skara studenter (de är mer kända som tullab al-'ilm bland Muslimerna), som översättar alla utlåtanden till svenska. Från vilka källor översätter ni dessa fatawa? Vi översätter från olika hemsidor med fatawa, bland annat sunnipath (spa.qibla.com), seekersguidance.org, askimam.org, muftisays.com m.fl. Likväl översätter vi även fatawa från fatawaverk som våra lärda har författat. Vi har tillåtelse att översätta från många av dessa hemsidor och vårt arbete stöds av våra lärda. Vår metodik Ahl al-sunnah wal-djama'ahs metodik är den metodik som den överväldigande majoriteten av alla muslimer, genom alla tider har följt och praktiserat. Denna metodik grundades och implementerades av de tidiga generationerna av muslimerna, mer kända som al-salaf al-salihin (sahabah, tabi'in & atba tabi'in). Efter dessa tre generationer, följer generationerna som kallas för khalaf. Denna metodik innebär att muslimerna följer lagskolor. En lagskola innebär en systematisk sammanställning av regler och principer (usul) och fiqh (jurisprudens) som är härleda från koranen & sunnan av al-salaf al-salihin. Det fanns många lagskolor under salafs tid. Dock har endast fyra levt kvar tills idag och de är: 1. Hanafiskolan (tillskrivs och grundades av Abu Hanifa al-Nu'man ibn al-Thabit al-Kufi, som levde under tabi'uns tid). 2. Malikiskolan (tillskrivs och grundades av Malik ibn Anas al-Yahsibi, som levde under atba tabi'uns tid). 3. Shafi'iskolan (tillskrivs och grundades av Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, som levde under atba tabi'uns tid). Och 4. Hanbaliskolan (tillskrivs och grundades av Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, som levde under atba tabi'uns tid). Ovanstående skolor har efter deras grundare vidare utformats och systematiserats ytterligare och de har följts av muslimerna från deras första början, tills idag och in sha' Allah till domedagen kommer. Har du frågor till Fråga Imamen så kontakta oss på kontakt@fragaimamen.se Har du frågor angående denna applikation, kontakta utvecklaren Hassan Fakhro på hassaninho@hotmail.com

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 35.09 KB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Fragimamen

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more