Discontinued App

Galeria XX i XXI Wieku

Galeria XX i XXI wieku w Twoim telefonie! Pobierz aplikację i ciesz się dostępem do informacji o oglądanych dziełach bez konieczności ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Galeria XX i XXI wieku w Twoim telefonie! Pobierz aplikacjÄ™ i ciesz siÄ™ dostÄ™pem do informacji o oglÄ…danych dzieÅ‚ach bez koniecznoÅ›ci wypożyczania audioprzewodnika. Możesz wybrać dwie Å›cieżki zwiedzania: krótszÄ… - trasa TOP10 oraz dÅ‚uższÄ… - trasa dla konesera. Niektóre dzieÅ‚a po skanowaniu przemówiÄ…, a zakÅ‚adka „Ulubione” bÄ™dzie przypominać o dzieÅ‚ach, które wywarÅ‚y najwiÄ™ksze wrażenie. Po zwiedzeniu sprawdź swojÄ… wiedzÄ™ w naszym quizie. Zapraszamy do Muzeum Narodowego w Warszawie z telefonem;) Gallery of the 20th and 21st century on your phone! Download application and enjoy access to information about works. You can choose two paths: TOP10 and route for the connoisseur. Some works speak after scanning. Tab "Favorites" will remind you of the works you liked best/the most. Test your knowledge in our quiz. Welcome to the National Museum in Warsaw with your phone;) Computer vision technology for this application is provided by 13th Lab's PointCloud SDK.

More

Technical specifications

Version: 1.03

Size: 64.23 MB

System:

Price: $ 0.00

Day of release: 0000-00-0

Comments about Galeria XX i XXI Wieku

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Galeria XX i XXI Wieku free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more