Discontinued App

Geomatica: Meer Waarde Voor Onze Aarde

In deze E-publicatie geven mensen uit de wetenschap, ruimtevaart, overheid en uit diverse sectoren hun visie op en ervaring met geomatica en de vele slimme ...

Discontinued App

Description

In deze E-publicatie geven mensen uit de wetenschap, ruimtevaart, overheid en uit diverse sectoren hun visie op en ervaring met geomatica en de vele slimme toepassingen daarvan in de wereld om ons heen. Een korte samenvatting: Geomatica is het vakgebied dat geo-informatie verzamelt en vervolgens verwerkt in allerlei toepassingen voor overheden, bedrijven en burgers. Moderne geomaticatechnieken spelen een steeds grotere rol bij de optimale aanleg, herstel maar ook bij het beheren van natuurlijk of stedelijk gebied. Satellietobservaties ondersteunen bijvoorbeeld bij het monitoren en beheer van de ruimtelijke omgeving; zoals de kwaliteit van het oppervlaktewater, de verzakking van grond of de aanleg van natuur. Geomatica draagt op deze manier bij aan het oplossen van uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken en heeft aanzienlijke meerwaarde voor overheden bij het vervullen van hun kerntaken. Zoals kust-, water- en bodembeheer, luchtkwaliteit, ecologie en beheer van (vitale) civiele infrastructuur. Meer waarde… Geomatica kent ook steeds meer zakelijke toepassingen, zoals precisielandbouw, efficiënter transport over zee en de weg, veiligere scheepvaartroutes of effectieve olie-exploratie. Geomatica is hier de ‘value adding sector’. Zo wordt in de landbouw en visserij dankbaar gebruik gemaakt van geomaticatoepassingen. Het resultaat is onder andere besparingen op meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, hogere opbrengsten per vierkante meter, vermindering van emissies naar het milieu. In de visserij worden aanzienlijke besparingen op brandstof mogelijk en ook het onderhoud kan worden geoptimaliseerd. Ook in de energie en chemiesector speelt geomatica een grote rol. Zoals bij het verkrijgen van inzicht in de verspreiding van gevaarlijke stoffen door de lucht en het optimaliseren van crisis management. Nieuwe innovatieve geomaticatoepassingen vinden in toenemende mate hun weg naar de markt. Deze producten en diensten zijn meestal de uitkomst van intensieve samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Met deze ‘golden triangles’ weet Nederland ook goed te scoren in het buitenland. De verwachting is dat in de toekomst geomatica aan belang zal winnen met steeds meer innovatieve toepassingen op uiteenlopende terreinen.

More

Technical specifications

Version: 1.0

Size: 842.3 MB

System:

Price: 0,00 €

Developed by Off the Grid Consultants

Day of release: 0000-00-0

Comments about Geomatica: Meer Waarde Voor Onze Aarde

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more