Discontinued App

Gia Đình & Trẻ Em

Tạp chí Gia Đình & Trẻ Em Tạp chí gồm 52 trang, trình bày đẹp, ná»™i dung thông tin Ä‘a dạng, tin cậy, thiết ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Tạp chí Gia Đình & Trẻ Em Tạp chí gồm 52 trang, trình bày đẹp, ná»™i dung thông tin Ä‘a dạng, tin cậy, thiết thá»±c cho nhu cầu tìm hiểu, thá»±c hiện các kÄ© năng tổ chức đời sống gia đình, nuôi dạy con cái. Bao gồm: hôn nhân gia đình, sức khoẻ, dân trí, tài chính, mua sắm, giáo dục gia phong, hiếu lá»…; Các thông tin, tÆ° vấn về kÄ© năng chăm sóc và giáo dục trẻ em nhÆ°: tâm sinh lí trẻ em, nghệ thuật làm cha mẹ, dinh dưỡng, giáo dục trẻ em… Gia đình và Trẻ em cÅ©ng sẽ Ä‘Æ°a đến cho đọc giả nhiều thông tin hấp dẫn khác về vấn đề giải trí, văn hoá, nghệ thuật, thể thao và thÆ° giãn cuối tuần. Ấn phẩm còn có hÆ¡i thở thời sá»± của đời sống xã há»™i, các vấn đề lá»›n liên quan và tác Ä‘á»™ng đến đời sống gia đình sẽ được diá»…n dải má»™t cách đầy đủ, toàn diện…. Cùng nhiều mục phong phú và hấp dẫn khác. ------------ Subscribe with these special offers 4 issues: $0.99 (one month) 3 months subscription (12 issues): $2.99 6 months subscription (24 issues): $4.99 12 months subscription (48 issues) : $9.99 - Payment will be charged to your iTunes Account at confirmation of purchase. - Subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period. - Account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period, and identify the cost of the renewal. - Subscriptions may be managed by the user and auto-renewal may be turned off by going to the user's Account Settings after purchase. - No cancellation of the current subscription is allowed during active subscription period. - Any unused portion of a free trial period, if offered, will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication

More

Technical specifications

Version: 1.2

Size: 2.05 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Gia Đình & Trẻ Em

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Gia Đình & Trẻ Em free

Similar apps to Gia Đình & Trẻ Em

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more