Discontinued App

Hala Stulecia

„Hala Stulecia” jest oficjalnÄ… aplikacjÄ… na iPhone / iPad za pomocÄ… której w ciekawy, interaktywny sposób można poznać historiÄ™ i otoczenie ...

Discontinued App

Description

„Hala Stulecia” jest oficjalnÄ… aplikacjÄ… na iPhone / iPad za pomocÄ… której w ciekawy, interaktywny sposób można poznać historiÄ™ i otoczenie Hali Stulecia we WrocÅ‚awiu. Hala Stulecia jest obiektem wpisanym na ListÄ™ Åšwiatowego Dziedzictwa UNESCO oraz Pomnikiem Historii. GÅ‚ównymi funkcjami aplikacji sÄ…: - Informacje o kompleksie Hali Stulecia przedstawione w atrakcyjnej formie za pomocÄ… interaktywnych Panoram 360° - Zwiedzanie obiektu i jego terenów przylegÅ‚ych za pomocÄ… wbudowanej interaktywnej mapy wykorzystujÄ…cej funkcje Augmented Reality. WykorzystujÄ…c zainstalowane na terenie kompleksu Hali kody QR / NFC lub korzystajÄ…c z wÅ‚Ä…czonej usÅ‚ugi GPS, można odkryć poszczególne miejsca z terenów przylegÅ‚ych i samego obiektu Hali Stulecia. WÅ‚Ä…czajÄ…c odpowiednie filtry historyczne, użytkownik uaktywnia pakiet informacji multimedialnych, które przybliżą historiÄ™ i wizerunek tego wyjÄ…tkowego miejsca. - Aktualizowane na bieżąco informacje dot. wydarzeÅ„ organizowanych na terenie Hali Stulecia takich jak koncerty, targi, konferencje a także szczegóÅ‚owe informacje dot. pokazów Fontanny Multimedialnej. - Aplikacja wspiera również inne funkcje takie jak zakup biletów na poszczególne wydarzenia, zwiedzanie Centrum Poznawczego, aktualizacjÄ™ kalendarza, godziny otwarcia. Aplikacja jest dostÄ™pna w jÄ™zyku polskim, angielskim i niemieckim. -------------------------------------------- „The Centennial Hall” is an official iPhone / iPad app, which enables you to discover the history and the surrounding of the Centennial Hall in WrocÅ‚aw in an interesting and interactive way. The Centennial Hall is a historic monument listed as a UNESCO World Heritage Site. The main functions of the app include: - Information about the Centennial Hall complex presented in an appealing way as interactive 360° panoramas. - Visiting the building and the neighbouring area with an interactive map using the functions of Augmented Reality. Using the QR codes / NFC tags located in the Hall or the available GPS service allows the user to discover individual places in the neighbouring area and inside the Hall. By applying specific historical filters, the user activates a multimedia information package which present the history and the image of this special place. - Regularly updated information on events organised in the Centennial Hall, such as concerts, trade fairs, conferences, as well as detailed information on the Multimedia Fountain shows. - In addition, the app supports other functions, such as purchasing tickets for events, visiting the Cognitive Centre, calendar updates, opening hours. The app is available in Polish, English and German.

More

Technical specifications

Version: 1.0.1

Size: 92.68 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Hala Stulecia

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more