Discontinued App

Hello Word Advanced Polish | English

Program do nauki angielskich sÅ‚ówek Hello Word Uwaga! Teraz w bazie dodatkowo ok. 2000 nowych sÅ‚ówek dodanych przez użytkowników. Do pobrania za ...

Discontinued App

Description

Program do nauki angielskich sÅ‚ówek Hello Word Uwaga! Teraz w bazie dodatkowo ok. 2000 nowych sÅ‚ówek dodanych przez użytkowników. Do pobrania za darmo z programu. ------------------------------------- W najnowszej wersji m.in.: - Wymowa angielskiego! - Nowe tryby nauki: "Wpisz sÅ‚owo", "Puzzle", "Karty" oraz "Karty suwane", - Możliwość tworzenia wÅ‚asnych zestawów sÅ‚ówek oraz wczytywanie zestawów przygotowanych przez innych użytkowników, - oraz... drobne zmiany kosmetyczne ------------------------------------- Hello Word to program do nauki do jÄ™zyków obcych umożliwiajÄ…cy w Å‚atwy i przyjemny sposób zapamiÄ™tywanie sÅ‚ówek. BÄ™dziesz mógÅ‚ również rywalizować z innymi użytkownikami, a wyniki porównywać w rankingu za pomocÄ… programu jak i na naszej stronie internetowej. Oprogramowanie w zależnoÅ›ci od wersji przeznaczone jest dla zarówno poczÄ…tkujÄ…cych, Å›rednio-zaawansowanych i zaawansowanych użytkowników. JeÅ›li chodzi o wiek, dziÄ™ki prostej i intuicyjnej nawigacji bez problemu mogÄ… korzystać z niego osoby zarówno te najmÅ‚odsze jak i starsze. GÅ‚ówne cechy programu: - 14 kategorii jÄ™zykowych po ok. 100 sÅ‚ów oraz definicji w każdej kategorii, - Łącznie w aplikacji do nauki zestaw 1400 sÅ‚ówek, - Każde sÅ‚ówko zaopatrzone w definicje zarówno w jÄ™zyku angielskim jak i polskim, - Możliwość nauki w 2 trybach: normalnym oraz odwróconym co pozwala na naukÄ™ sÅ‚ówek zarówno przez PolskojÄ™zyczne jak i AnglojÄ™zyczne osoby, - ZapamiÄ™tywanie postÄ™pów w nauce, - Przyznawanie punktów za dobre wyniki i możliwość publikacji wyników zarówno w aplikacji jak i w internecie na stronie helloword.eu, - CiÄ…gÅ‚y podglÄ…d na aktualnÄ… skuteczność naszej nauki wyrażonÄ… w %, - Bieżący podglÄ…d wyników naszych oraz innych użytkowników bezpoÅ›rednio w aplikacji korzystajÄ…c z poÅ‚Ä…czenia wi-fi lub np.:GPRS, - Nauka przez kilka osób na jednym urzÄ…dzeniu (iPhone, iPod) dziÄ™ki funkcji zakÅ‚adania kont dla dowolnej iloÅ›ci użytkowników w aplikacji, - Osobna konfiguracja dla każdego użytkownika, - Ostatnia najważniejsza cecha programu to Å‚atwość i prostota nauki oraz obsÅ‚ugi! ---------------------------- "Hello Word" vocabulary learning software Version for learning vocabulary of: - English (for people, who know Polish and want to learn new English vocabulary) - Polish (for people, who know English and want to learn new Polish vocabulary) Main program features: - 14 language categories with ca. 100 words and definitions in each category, - A total set of 1,400 words in the learning application, - Each word features a definition, both in English and Polish, - 2 learning modes available: normal and reverse, which allows both Polish speaking and English speaking users to learn vocabulary, - Saving learning progress, - Granting points for good results and possibility to publish the results both within the application and on the Internet on the helloword.eu web page, - Continuous preview of the current effectiveness of our learning expressed in %, - Current preview of our results and results of other users directly within the application via Wi-Fi or GPRS connection, - Feature of many learners on a single device (iPhone, iPod) thanks to the function of setting accounts for any number of users in the application, - A separate configuration for each user, - The last and most important feature of the program is ease and simplicity of learning and operation! The software’s interface was prepared in the following languages: Polish, English, German, French and Spanish

More

Technical specifications

Version: 2.4

Size: 10.91 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Hello Word Advanced Polish | English

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more