Discontinued App

Hello Word Deluxe Polish | English

Program do nauki angielskich sÅ‚ówek (Wymowa angielskiego) Hello Word, teraz w peÅ‚ni dostosowany do iOS 7 oraz wzbogacony o nowy interface! Hello ...

Discontinued App

Description

Program do nauki angielskich sÅ‚ówek (Wymowa angielskiego) Hello Word, teraz w peÅ‚ni dostosowany do iOS 7 oraz wzbogacony o nowy interface! Hello Word to program do nauki do jÄ™zyków obcych umożliwiajÄ…cy w Å‚atwy i przyjemny sposób zapamiÄ™tywanie sÅ‚ówek. BÄ™dziesz mógÅ‚ również rywalizować z innymi użytkownikami, a wyniki porównywać w rankingu za pomocÄ… programu jak i na naszej stronie internetowej. Oprogramowanie przeznaczone jest dla zarówno poczÄ…tkujÄ…cych, Å›rednio-zaawansowanych i zaawansowanych użytkowników. JeÅ›li chodzi o wiek, dziÄ™ki prostej i intuicyjnej nawigacji bez problemu mogÄ… korzystać z niego osoby zarówno te najmÅ‚odsze jak i starsze. GÅ‚ówne cechy programu: - Łącznie w aplikacji do nauki zestaw 4400 sÅ‚ówek!, - 30 kategorii jÄ™zykowych po ok. 100 sÅ‚ów oraz definicji w każdej kategorii, - Czas, CzÅ‚owiek, Dom, DźwiÄ™ki, Edukacja, Ekonomia, Geografia, Inżynieria, Kosmetyka, Kultura, Militaria, Nauka, Odzież, PieniÄ…dze, Pogoda, Praca, Prawo, Przyroda, Rozrywka, SpoÅ‚eczeÅ„stwo, Sport, ÅšwiÄ™ta, Technika, Transport, Turystyka, Zakupy, Zdrowie, ZwierzÄ™ta, Å»ycie, Å»ywienie - Wymowa angielskiego, - 5 form naukii: „Quiz”, „Wpisz sÅ‚owo”, „Puzzle”, „Karty” oraz „Karty suwane”, - Możliwość tworzenia wÅ‚asnych zestawów sÅ‚ówek (na www.helloword.eu) - Import zestawów sÅ‚ówek przygotowanych przez innych użytkowników, - Każde sÅ‚ówko zaopatrzone w definicje zarówno w jÄ™zyku angielskim jak i polskim, - Możliwość nauki w „trybach”: normalnym oraz odwróconym co pozwala na naukÄ™ sÅ‚ówek zarówno przez PolskojÄ™zyczne jak i AnglojÄ™zyczne osoby, - ZapamiÄ™tywanie postÄ™pów w nauce, - Przyznawanie punktów za dobre wyniki i możliwość publikacji wyników zarówno w aplikacji jak i w internecie na stronie helloword.eu, - CiÄ…gÅ‚y podglÄ…d na aktualnÄ… skuteczność naszej nauki wyrażonÄ… w %, - Bieżący podglÄ…d wyników naszych oraz innych użytkowników bezpoÅ›rednio w aplikacji korzystajÄ…c z poÅ‚Ä…czenia wi-fi lub np.:GPRS, - Nauka przez kilka osób na jednym urzÄ…dzeniu (iPhone, iPod, iPad) dziÄ™ki funkcji zakÅ‚adania profili dla dowolnej iloÅ›ci użytkowników w aplikacji, - Osobna konfiguracja dla każdego użytkownika, - Ostatnia najważniejsza cecha programu to Å‚atwość i prostota nauki oraz obsÅ‚ugi! Interfejs programu zostaÅ‚ przygotowany w jÄ™zykach: polski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpaÅ„ski ------------------ "Hello Word" English vocabulary learning software Main program features: - A total set of 4,400 words in the learning application (+ vocabulary sets prepared by other users), - 30 language categories with ca. 100 words and definitions in each category, - English pronunciation, - 5 learning modes available: “Quiz”, “Write in”, “Puzzle”, “Cards (Flashcards)”, “Sliding cards (Flashcards)”, - Possibility to create your own vocabulary sets (on www.helloword.eu) - Import of vocabulary sets prepared by other users, - Each word provided with definitions both in Polish and English, - Possibility to learn in “modes”: normal and reverse, which allows both Polish-speaking and English-speaking persons to learn vocabulary, - Saving learning progress, - Granting points for good results and possibility to publish the results both within the application and on the Internet on the helloword.eu web page, - Continuous preview of the current effectiveness of our learning expressed in %, - Current preview of our results and results of other users directly within the application via Wi-Fi or GPRS connection, - Feature of many learners on a single device (iPhone, iPod, iPad) thanks to the function of setting accounts for any number of users in the application, - A separate configuration for each user

More

Technical specifications

Version: 1.2

Size: 28.21 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Hello Word Deluxe Polish | English

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more