Hello Word Deluxe Polish | Spanish

Program do nauki hiszpaÅ„skich (Wymowa hiszpaÅ„skiego) sÅ‚ówek Hello Word Hello Word to program do nauki do jÄ™zyków obcych umożliwiajÄ…cy w ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

Program do nauki hiszpaÅ„skich (Wymowa hiszpaÅ„skiego) sÅ‚ówek Hello Word Hello Word to program do nauki do jÄ™zyków obcych umożliwiajÄ…cy w Å‚atwy i przyjemny sposób zapamiÄ™tywanie sÅ‚ówek. BÄ™dziesz mógÅ‚ również rywalizować z innymi użytkownikami, a wyniki porównywać w rankingu za pomocÄ… programu jak i na naszej stronie internetowej. Oprogramowanie przeznaczone jest dla zarówno poczÄ…tkujÄ…cych, Å›rednio-zaawansowanych i zaawansowanych użytkowników. JeÅ›li chodzi o wiek, dziÄ™ki prostej i intuicyjnej nawigacji bez problemu mogÄ… korzystać z niego osoby zarówno te najmÅ‚odsze jak i starsze. GÅ‚ówne cechy programu: - Łącznie w aplikacji do nauki zestaw 4400 sÅ‚ówek, - 30 kategorii jÄ™zykowych po ok. 100 sÅ‚ów oraz definicji w każdej kategorii, - Czas, CzÅ‚owiek, Dom, DźwiÄ™ki, Edukacja, Ekonomia, Geografia, Inżynieria, Kosmetyka, Kultura, Militaria, Nauka, Odzież, PieniÄ…dze, Pogoda, Praca, Prawo, Przyroda, Rozrywka, SpoÅ‚eczeÅ„stwo, Sport, ÅšwiÄ™ta, Technika, Transport, Turystyka, Zakupy, Zdrowie, ZwierzÄ™ta, Å»ycie, Å»ywienie - Wymowa hiszpaÅ„skiego, - 5 form naukii: „Quiz”, „Wpisz sÅ‚owo”, „Puzzle”, „Karty” oraz „Karty suwane”, - Możliwość tworzenia wÅ‚asnych zestawów sÅ‚ówek (na www.helloword.eu) - Import zestawów sÅ‚ówek przygotowanych przez innych użytkowników, - Każde sÅ‚ówko zaopatrzone w definicje zarówno w jÄ™zyku hiszpaÅ„skim jak i polskim, - Możliwość nauki w „trybach”: normalnym oraz odwróconym co pozwala na naukÄ™ sÅ‚ówek zarówno przez PolskojÄ™zyczne jak i HiszpaÅ„skojÄ™zyczne osoby, - ZapamiÄ™tywanie postÄ™pów w nauce, - Przyznawanie punktów za dobre wyniki i możliwość publikacji wyników zarówno w aplikacji jak i w internecie na stronie helloword.eu, - CiÄ…gÅ‚y podglÄ…d na aktualnÄ… skuteczność naszej nauki wyrażonÄ… w %, - Bieżący podglÄ…d wyników naszych oraz innych użytkowników bezpoÅ›rednio w aplikacji korzystajÄ…c z poÅ‚Ä…czenia wi-fi lub np.:GPRS, - Nauka przez kilka osób na jednym urzÄ…dzeniu (iPhone, iPod, iPad) dziÄ™ki funkcji zakÅ‚adania kont dla dowolnej iloÅ›ci użytkowników w aplikacji, - Osobna konfiguracja dla każdego użytkownika, - Ostatnia najważniejsza cecha programu to Å‚atwość i prostota nauki oraz obsÅ‚ugi! Interfejs programu zostaÅ‚ przygotowany w jÄ™zykach: polski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpaÅ„ski

More

Technical specifications

Version: 1.1

Size: 29.1 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Hello Word Deluxe Polish | Spanish

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download Hello Word Deluxe Polish | Spanish free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more