Discontinued App

HomeBuyers

HomeBuyers เป็น โปรแกรมช่วยการค้นหาโครงการที่อยู่อาศัยโครงการใหม่ ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

HomeBuyers เป็น โปรแกรมช่วยการค้นหาโครงการที่อยู่อาศัยโครงการใหม่ โà¸â€à¸¢à¹€à¸‰à¸žà¸²à¸°à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¸¢à¸´à¹ˆà¸‡à¹ƒà¸™à¹€à¸‚ตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งโครงการบ้านเà¸â€à¸µà¹ˆà¸¢à¸§à¸„อนโà¸â€à¸¡à¸´à¹€à¸™à¸µà¸¢à¸¡ ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม บ้านแฝà¸â€ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีโปรแกรมช่วยคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัย คำนวณเงินงวà¸â€à¸à¸²à¸£à¸œà¹ˆà¸­à¸™à¸Šà¸³à¸£à¸° คำนวณความสามารถในการกู้ •ค้นหาโครงการที่อยู่อาศัยตามประเภท •ค้นหาโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้ตำแหน่งปัจจบันของคุณ •ค้นหาโครงการที่อยู่อาศัย โà¸â€à¸¢à¹€à¸¥à¸·à¸­à¸à¸—ำเล เลือกเขต •ค้นหาโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS, MRT และ Airport Link •แสà¸â€à¸‡à¸£à¸²à¸¢à¸¥à¸°à¹€à¸­à¸µà¸¢à¸â€à¹‚ครงการพร้อมภาพโครงการ และแผนที่ตั้ง •สามารถกà¸â€à¸›à¸¸à¹ˆà¸¡à¹‚ทรติà¸â€à¸•à¹ˆà¸­à¹‚ครงการไà¸â€à¹‰à¸—ันที   Home Buyers iPhone Application is the best home search engine in Thailand. To help you search a house, condominium, townhouse, townhome. Providing a calculator application to help •Search for a house, condominium by type. •Search for a house, condominium  near to your current location (GPS) •Search for a house, condominium by choosing location. •Search for a house, condominium near public transportation - BTS, MRT, Airport Link •View project's description, picture and map •Immediately Call

More

Technical specifications

Version: 2.5

Size: 6.66 MB

System:

Price: $ 0.00

Day of release: 0000-00-0

Comments about HomeBuyers

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download HomeBuyers free

Similar apps to HomeBuyers

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more