Discontinued App

IE-Wetten

De IE-Wettenbundel-app van Boek9.nl voor de Nederlandse IE-praktijk. De App bevat de nagenoeg volledige collectie van meer dan 70 voor Nederland geldende ...

Discontinued App

Description

De IE-Wettenbundel-app van Boek9.nl voor de Nederlandse IE-praktijk. De App bevat de nagenoeg volledige collectie van meer dan 70 voor Nederland geldende IE-wetten, -verdragen en -richtlijnen. Uw electronisch IE-wetboek altijd bij de hand en offline te raadplegen: thuis, op kantoor, tijdens een zitting of vergadering. Verwijzingen naar wetsartikelen zijn gelinked, zodat u makkelijk kunt doorbladeren naar het artikel waarnaar verwezen wordt. Makkelijk te navigeren, met de functies terug (op het bewandelde pad) en volgend artikel en vorig artikel (binnen een wet). Wordt per kwartaal geactualiseerd en tussentijds bij substantiële wetswijzigingen. De App bevat : Auteurswet ("Aw") Auteursrecht, WNR en Dbw - Aanpassingswet 2004 Auteursrecht, WNR - Wijzigingswet 1996 Auteursrecht in Informatiemaatschappijrichtlijn 2001 Benelux Verdrag IE ("BVIE") Berner Conventie ("BC") Beschermingstermijnrichtlijn - 2006 Besluit reprografisch verveelvoudigen Biotechnologierichtlijn - 1998 Conventie van Geneve - Fonogrammenproducenten - 1971 Conventie van Rome - Naburige rechten - 1961 Databankenrichtlijn 1996 Databankenwet ("Dbw") Douanebeslagverordening 2003 Europees Octrooiverdrag Formulieren bij het Verdrag Merkenrecht Gemeenschapskwekersrechtverordening ("GKwV") Gemeenschapsmerkenverordening 2009 ("GMeV") Gemeenschapsmodellenverordening 2001 ("GMoV") Halfgeleiderrichtlijn Halfgeleiderwet ("Hfgw") Handelsnaamwet ("Hnw") Handhavingsrichtlijn 2004 Internationaal verdrag tot bescherming van kweekproducten 1991 ("UPOV") Merkenrichtlijn 2008 Modellenrichtlijn 1998 Octrooirecht Verdrag Octrooisamenwerkingsverdrag Overeenkomst betreffende een Eengemaakt Octrooigerecht Overeenkomst van Den Haag ("modellen") Overeenkomst van Nice 1957 Overeenkomst van Wenen Protocol bij de Schikking van Madrid Regels Directeur-Generaal BBIE Reglement van het Verdrag Merkenrecht Richtlijnen inzake de criteria voor de toetsing van merken op absolute gronden (BBIE) Richtlijnen oppositieprocedure (BBIE) Rijksoctrooiwet 1995 ("Row") Satelliet en kabelrichtlijn 1993 Schikking van Madrid Softwarerichtlijn 2009 Statuut van het Eengemaakt Octrooigerecht TRIPs-Overeenkomst ("TRIPs") Uitvoeringsbesluit Row Uitvoeringsregeling Row Uitvoeringsreglement BVIE Uitvoeringsreglement EOV Uitvoeringsverordening GKwV Uitvoeringsverordening GMeV Uitvoeringsverordening GMoV Uitvoeringswet GMeV Uitvoeringswet GMoV Unieverdrag van Parijs ("UvP") Universele Auteursrecht-Conventie ("UAC") Vaststellingsbesluit vergoeding voor reprografisch verveelvoudigen en vrijstelling van de opgaveplicht Verdrag Merkenrecht Verdrag van Straatsburg Verhuurrichtlijn 2006 Verordening ABC Geneesmiddelen Verordening ABC Gewasbeschermingsmiddelen Verordening Eenheidsoctrooi Verordening Eenheidsoctrooi Vertaalregeling Volgrechtbesluit 2006 Volgrechtrichtlijn 2001 Vrijstellingsverordening Onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten Vrijstellingsverordening Technologie Overdracht 2004 Wet op de naburige rechten ("WNR") Wet toezicht collectieve beheersorganisaties- en naburige rechten Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ("Rv") WIPO Auteursrechtverdrag ("WCT") 1996 WIPO Naburige rechtenverdrag ("WPPT") 1996 Zaaizaad- en Plantgoedwet ("ZPW")

More

Technical specifications

Version: 1.0.3

Size: 6.91 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about IE-Wetten

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more