Discontinued App

IOE

Ứng dụng IOE là ứng dụng há»— trợ cuá»™c thi Tiếng Anh Trá»±c Tuyến IOE trên nền tảng IOS. Ứng dụng IOE cung ...

Discontinued App

Description

Ứng dụng IOE là ứng dụng há»— trợ cuá»™c thi Tiếng Anh Trá»±c Tuyến IOE trên nền tảng IOS. Ứng dụng IOE cung cấp các bài thi tá»± luyện đồng bá»™ vá»›i website ioe.go.vn đồng thời đồng bá»™ vá»›i chÆ°Æ¡ng trình sách giáo khoa bậc phổ thông do bá»™ Giáo Dục và Đào Tạo quy định. Nhờ vậy thành viên IOE sẽ có thêm môi trường để tá»± ôn luyện tiếng Anh. Ứng dụng không những phục vụ cuá»™c thi Tiếng Anh Trá»±c Tuyến IOE chính thức trên web mà còn nâng cao trình Ä‘á»™ tiếng Anh cho các bạn học sinh cấp tiểu học, trung học cÆ¡ sở, trung học phổ thông. Giá»›i thiệu về cuá»™c thi IOE: IOE là cuá»™c thi Tiếng Anh Trá»±c Tuyến do VTC Online phối hợp vá»›i Bá»™ Giáo Dục và Đào Tạo triển khai từ năm 2010 vá»›i nhiều thành công to lá»›n. Được ghi nhận là cuá»™c thi Tiếng Anh Trá»±c tuyến quy mô cả nÆ°á»›c cho bậc tiểu học, trung học cÆ¡ sở, trung học phổ thông; cuá»™c thi đạt được những con số ấn tượng trong năm học 2012-2013 nhÆ° sau: + Trên 10 triệu thành viên tham gia cuá»™c thi + 59/63 tỉnh thành tham gia thi cấp toàn quốc. + Kho đề vá»›i hàng vạn câu hỏi đồng bá»™ vá»›i chÆ°Æ¡ng trình sách giáo khoa bậc tiểu học, trung học cÆ¡ sở và trung học phổ thông. Việc Ä‘Æ°a phần ôn luyện cuá»™c thi IOE lên môi trường ứng dụng IOS là má»™t chiến lược quan trọng nhằm nâng cao chất lượng cuá»™c thi IOE đồng thời cÅ©ng thể hiện quyết tâm của VTC Online tham gia nhằm nâng cao chất lượng mô hình giáo dục trá»±c tuyến nÆ°á»›c nhà. Nếu bạn có câu hỏi hay góp ý về ứng dụng này xin liên hệ theo địa chỉ email: banbientap.go@vtc.vn. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp thu ý kiến Ä‘óng góp của bạn để ứng dụng hoàn thiện hÆ¡n. CHÚ Ý: Ở phiên bản hiện tại, bạn phải có tài khoản đã được đăng ký thông tin giáo dục trên website IOE(ioe.go.vn) để có quyền sá»­ dụng ứng dụng này.

More

Technical specifications

Version: 1.1

Size: 3.47 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about IOE

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more