Discontinued App

IZIO

IZIO - VáÅ¡ první informační systém VÅ¡echno je jednou poprvé. JistÄ› si pamatujete na váÅ¡ první firemní počítač, na vaÅ¡eho prvního zamÄ›stnance, ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

IZIO - VáÅ¡ první informační systém VÅ¡echno je jednou poprvé. JistÄ› si pamatujete na váÅ¡ první firemní počítač, na vaÅ¡eho prvního zamÄ›stnance, prvního zákazníka nebo na vaÅ¡e první firemní auto. UrčitÄ›. Byly to důležité milníky v historii vaÅ¡í firmy. S tím, jak roste vaÅ¡e firma, pÅ™iÅ¡el čas psát budoucnost vaÅ¡eho podnikání a poÅ™ídit si první informační systém. PoÅ™ídit si IZIO. Pokud vám pÅ™ibývají zakázky, IZIO vám je vÅ¡echny dokáže evidovat a hlídat jejich ziskovost. Pokud rozÅ¡iÅ™ujete pracovní tým, IZIO vám pomůže nejen zadávat úkoly svým zamÄ›stnancům, ale mít dokonalý pÅ™ehled o vykazování práce. Díky tomu pÅ™esnÄ› víte o časové náročnosti a finančním pÅ™ínosu konkrétní zakázky. Pokud vám roste portfolio zákazníků a dodavatelů, IZIO vám pomůže také v oblasti Å™ízení vztahů s nimi. K tomu vÅ¡emu vám IZIO pÅ™ináÅ¡í veÅ¡kerou obchodní statistiku i vydatnou pomoc pÅ™i fakturaci. A pokud velmi často cestujete za obchodem nebo jste s rodinou mimo firmu, IZIO vám umožní kontrolovat firmu odkudkoliv - stačí mít počítač nebo iPhone a pÅ™ipojení k internetu. Aplikace vám umožní: - PÅ™ehled zakázek, možnost vytváÅ™et nové zakázky, mÄ›nit jejich údaje, mÄ›nit stavy - Grafické zobrazení stavu zakázky - PÅ™ehled záznamů a úkolů napojených na zakázky - PÅ™ehled vykázané práce, nákupů a výdajů s možností editace - PÅ™ehled klientů a dodavatelů vč. kompletní editace - PÅ™ehled kontaktních osob, záznamů a úkolů napojených na klienty a dodavatele - Moje zadané i obdržené úkoly vč. jejich kompletní správy, vytváÅ™ení nových úkolů, vykázaní práce, zmÄ›na stavů - Možnost vkládat záznamy vč. fotografie ve formÄ› pÅ™ílohy - PÅ™ipomínání záznamů jiným osobám - PÅ™ehled pÅ™ipomínek, notifikace pÅ™i pÅ™íchodu nové pÅ™ipomínky - Statistiky vykázané práce, zakázek i fakturací Stažení aplikace je zdarma. Po jejím spuÅ¡tÄ›ní můžete ihned otestovat její funkčnost na ukázkových datech bez nutnosti založení účtu. Pokud si pÅ™ejete propojit mobilní aplikaci s vaÅ¡í firmou, kterou jste si založili na stránkách IZIO, budete potÅ™ebovat IÄŒ (stejné jako pro založení účtu), login a heslo (stejné jako do aplikace na počítači). Pro zajiÅ¡tÄ›ní bezpečného pÅ™ístupu k vaÅ¡im datům je nutné váÅ¡ mobilní telefon nejdÅ™ív autorizovat na počítači. This application is in Czech language only! Let us know if you are interested in any localization. Application IZIO is a mobile version of PC information system IZIO. You can try it free without the registration - just use “DEMO” data.

More

Technical specifications

Version: 1.3

Size: 6.76 MB

System:

Price: $ 0.00

Day of release: 0000-00-0

Comments about IZIO

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download IZIO free

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more