Discontinued App

Inne Oblicza Historii Magazyn

Drodzy Czytelnicy Oddajemy w Państwa ręce magazyn Inne Oblicza Historii, mając jednocześnie nadzieję, że stanie się dla Państwa ...

Discontinued App

Description

Drodzy Czytelnicy Oddajemy w PaÅ„stwa rÄ™ce magazyn Inne Oblicza Historii, majÄ…c jednoczeÅ›nie nadziejÄ™, że stanie siÄ™ dla PaÅ„stwa źródÅ‚em prawdy historycznej. Nasz magazyn jest pismem caÅ‚kowicie bezstronnym i nie ulega jakimkolwiek wpÅ‚ywom politycznym. Historia naszych dziejów peÅ‚na jest bohaterów, którzy stali siÄ™ mordercami i morderców, którzy stali siÄ™ bohaterami. CzÅ‚owiek, w obliczu tych nieoczekiwanych zwrotów, staje zagubiony i zadaje sobie pytania: Komu wierzyć? Gdzie jest prawda? Postaramy siÄ™ pomóc w znalezieniu odpowiedzi na te pytania. Zapoznamy naszych czytelników z faktami pomijanymi i przemilczanymi przez lata, ze zdarzeniami czÄ™sto przedstawianymi jednostronnie i nieobiektywnie. Na ocenÄ™ wydarzeÅ„ historycznych majÄ… wpÅ‚yw uwarunkowania spoÅ‚eczne oraz kulturowe, dlatego też do wypowiedzi na poruszane przez nas tematy zaprosimy Niemców, Rosjan, SÅ‚owaków czy UkraiÅ„ców. Zobaczymy jak wyglÄ…da ich punkt widzenia. Przekonamy siÄ™ jak wielki wpÅ‚yw na życie różnych narodów miaÅ‚a polityka i ideologia. Pragniemy, aby nasz magazyn staÅ‚ siÄ™ narzÄ™dziem poznania prawdy i sÅ‚użyÅ‚ wzajemnemu zrozumieniu. Tematyka naszych artykuÅ‚ów obejmować bÄ™dzie szeroko pojmowanÄ… historiÄ™ ogólnÄ… oraz dzieje wojskowoÅ›ci. SzczególnÄ… uwagÄ™ poÅ›wiÄ™cimy II wojnie Å›wiatowej oraz historii powojennej. Zajmiemy siÄ™ również archeologiÄ… ziem polskich. Na Å‚amach naszego magazynu znajdzie siÄ™ miejsce poÅ›wiÄ™cone heraldyce oraz numizmatyce. BÄ™dziemy pisać o historii zapomnianych już bitew, o tajnych technologiach i zabytkach architektury wojennej. Zajmiemy siÄ™ odkrywaniem tajemnic zrabowanych i ukrytych dóbr naszej kultury. Nasze artykuÅ‚y bÄ™dÄ… poparte dowodami i materiaÅ‚ami źródÅ‚owymi oraz wiedzÄ… ekspertów Rady Naukowej. MajÄ…c nadziejÄ™, że Inne Oblicza Historii speÅ‚niÄ… PaÅ„stwa oczekiwania zapraszamy do lektury. Redakcja Inne Oblicza Historii ArtykuÅ‚y doÅ‚Ä…czone za darmo do aplikacji: - Polacy po stronie Niemiec - 200 lat temu - Francuzi nadchodzÄ…! - Ihrowica - zabili nas w WigiliÄ™ - Czy Izrael wypuÅ›ciÅ‚ zbrodniacza? ------------------------------------------- Polish magazine for fans of history and secrets

More

Technical specifications

Version: 1.0.1

Size: 6.7 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Inne Oblicza Historii Magazyn

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more