Discontinued App

JTDic For iPhone/iPod

การศึกษาภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาต่างประเทศใà¸â€à¹† จำเป็นต้องใช้ความขยัน ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

การศึกษาภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาต่างประเทศใà¸â€à¹† จำเป็นต้องใช้ความขยัน หมั่นทบทวนคำศัพท์อยู่เสมอจึงจะไà¸â€à¹‰à¸œà¸¥à¸â€à¸µ ไม่ว่าจะเป็นการหัà¸â€à¸­à¹ˆà¸²à¸™ หัà¸â€à¸Ÿà¸±à¸‡ และใช้ให้เคยชิน ซึ่งสิ่งที่ผู้ที่กำลังศึกษาจะต้องมีติà¸â€à¸•à¸±à¸§ และถือว่าเป็นสิ่งที่ขาà¸â€à¹„ม่ไà¸â€à¹‰à¹€à¸¥à¸¢à¸à¹‡à¸„ือพจนานุกรมสำหรับแปลภาษาให้เข้าใจ ในปัจจุบันมีพจนานุกรมมากมายให้เลือกใช้ตามความสะà¸â€à¸§à¸à¹ƒà¸™à¸à¸²à¸£à¹ƒà¸Šà¹‰à¸‡à¸²à¸™à¸‚องแต่ละคน พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย (JTDic For iPhone) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่น ประกอบไปà¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¸­à¸±à¸à¸©à¸£à¸„ันจิ เสียงอ่านฮิรากะนะ, เสียงอ่านโรมัน และคำแปลอย่างละเอียà¸â€à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸©à¸²à¹„ทย จากฐานข้อมูลที่ไà¸â€à¹‰à¸£à¸±à¸šà¸„วามนิยมอย่างแพร่หลายของคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง โà¸â€à¸¢à¹„à¸â€à¹‰à¸žà¸±à¸’นาขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาภาษาเท่านั้น ความสามารถโปรแกรม: -พจนานุกรมญี่ปุ่น - ไทย -บันทึกคำที่ใช้บ่อย (Favorite) -ค้นหาศัพท์จากคำที่ต้องการไà¸â€à¹‰à¸—ั้งคันจิ ฮิรากะนะ และอักษรโรมัน -ค้นหาจากความหมายภาษาไทย -คำศัพท์กว่า 40,000 คำจากฐานข้อมูลคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง

More

Technical specifications

Version: 2.1.5

Size: 11.18 MB

System:

Price: $ 0.00

Day of release: 0000-00-0

Comments about JTDic For iPhone/iPod

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download JTDic For iPhone/iPod free

Similar apps to JTDic For iPhone/iPod

MGA

Productivity | iPhone, iPad

SCB EASY for iPad

Finance | iPhone, iPad

SCB EASY

Finance | iPhone, iPad

K-Merchant

Finance | iPhone, iPad

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more