Discontinued App

Jednostki Miar

Jednostki miar Czy chcesz utrwalić znajomość jednostek fizycznych i jednostek miar, a także w grze o 4 stopniach trudności sprawdzić swoje umiejętności? Aplikacja ...

Discontinued App

Description

Jednostki miar Czy chcesz utrwalić znajomość jednostek fizycznych i jednostek miar, a także w grze o 4 stopniach trudnoÅ›ci sprawdzić swoje umiejÄ™tnoÅ›ci? Aplikacja przybliża ogólne zagadnienia zwiÄ…zane z MiÄ™dzynarodowym UkÅ‚adem Jednostek Miar (SI), a także umożliwia wygodne przeglÄ…danie i wyszukiwanie poszczególnych wielkoÅ›ci fizycznych, jednostek miar i ich oznaczeÅ„ dziÄ™ki dostÄ™powi do: * alfabetycznej listy wielkoÅ›ci fizycznych zawierajÄ…cej nazwy wielkoÅ›ci fizycznych i umożliwiajÄ…cej wyszukiwanie haseÅ‚ wg nazw wielkoÅ›ci fizycznych. * alfabetycznej listy jednostek miar mieszczÄ…cej nazwy jednostek miar i umożliwiajÄ…cej wyszukiwanie wg nazwy jednostki miary. * alfabetycznej listy oznaczeÅ„ jednostek miar umożliwiajÄ…cej wyszukiwanie wg oznaczenia jednostki miary. Z powyższych list można przejść do stanu pojedynczego hasÅ‚a opisujÄ…cego danÄ… wielkość fizycznÄ…, jednostkÄ™ miary lub oznaczenie. W Trybie gry SpadajÄ…ce jednostki można w atrakcyjny sposób sprawdzić i utrwalić znajomość jednostek fizycznych i jednostek miar. Zadanie gracza polega na przyporzÄ…dkowaniu danej jednostki do odpowiadajÄ…cej jej wielkoÅ›ci fizycznej. SpadajÄ…cy klocek z oznaczeniem jednostki musi umieÅ›cić w pojemniku oznaczonym odpowiedniÄ… wielkoÅ›ciÄ… fizycznÄ…. Jeżeli gracz wskaże poprawny pojemnik, to jednostka zostanie w nim umieszczona, jeżeli jednak źle przyporzÄ…dkuje danÄ… jednostkÄ™ (lub nie przyporzÄ…dkuje jej wcale), to zostanie umieszczona w pojemniku „BÅ‚Ä™dne”. Gra posiada cztery poziomy (dostÄ™pny jest przycisk rozpoczÄ™cia gry na danym poziomie trudnoÅ›ci). Na pierwszym poziomie gracz przyporzÄ…dkowuje takie wielkoÅ›ci fizyczne jak: DÅ‚ugość, Masa, Czas, Natężenie prÄ…du, Temperatura, Natężenie źródÅ‚a Å›wiatÅ‚a. Dodatkowo poziom trudnoÅ›ci można regulować suwakiem zwiÄ™kszajÄ…c lub zmniejszajÄ…c prÄ™dkość spadania jednostek. Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2011

More

Technical specifications

Version: 1.1

Size: 14.98 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about Jednostki Miar

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email
We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more