K-Merchant

บริการรูปแบบใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นà¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¸à¸²à¸£à¹€à¸›à¸¥à¸µà¹ˆà¸¢à¸™à¸ªà¸¡à¸²à¸£à¹Œà¸—โฟนหรือแท็บเล็ต ...

QR Scan this code with your mobile device to download this app

Description

บริการรูปแบบใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นà¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¸à¸²à¸£à¹€à¸›à¸¥à¸µà¹ˆà¸¢à¸™à¸ªà¸¡à¸²à¸£à¹Œà¸—โฟนหรือแท็บเล็ต ให้เป็นจุà¸â€à¸£à¸±à¸šà¸Šà¸³à¸£à¸°à¹€à¸‡à¸´à¸™à¹„à¸â€à¹‰à¸—ุกที่ ทุกเวลา à¸â€à¹‰à¸§à¸¢ K-Merchant แอพพลิเคชั่น และอุปกรณ์ mPOS (Mobile Point-of-Sale) เพื่ออำนวยความสะà¸â€à¸§à¸à¸„วบคู่มาตรฐานการรับรองความปลอà¸â€à¸ à¸±à¸¢à¸‚ั้นสูงให้กับร้านค้าสมาชิกและผู้ถือบัตรที่ชำระà¸â€à¹‰à¸§à¸¢à¸šà¸±à¸•à¸£ Visa ทุกธนาคาร เพียงรูà¸â€à¸šà¸±à¸•à¸£à¸žà¸£à¹‰à¸­à¸¡à¸¥à¸‡à¸¥à¸²à¸¢à¸¡à¸·à¸­à¸Šà¸·à¹ˆà¸­à¸šà¸™à¸«à¸™à¹‰à¸²à¸ˆà¸­à¸ªà¸¡à¸²à¸£à¹Œà¸—โฟนหรือแท๊บเล็ต และใส่อีเมล์ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ธนาคารทำการส่งหลักฐานการใช้บัตรให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรแทนการพิมพ์สลิป - ผ่านมาตรฐานการรักษาความปลอà¸â€à¸ à¸±à¸¢ PCI DSS - ตัวอุปกรณ์ mPOS มีการเข้ารหัส Encryption มั่นใจทุกครั้งในการทำรายการ - Application ไà¸â€à¹‰à¸œà¹ˆà¸²à¸™à¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸šà¸£à¸­à¸‡à¸ˆà¸²à¸ Visa K-Merchant is a revolutionary service from Kasikorn Bank that enhances your business and improve customer experiences. With K-Merchant application and your mPOS (mobile Point-of-Sale) device, you can change your smart phone and tablet into a secured credit card terminal accepting any Visa cards. You can simply swipe with mPOS, sign on the device screen, enter email or phone number so we can send the e-Receipt. The application and mPOS device is: - PCI DSS compliance. - Fully encrypted for highest security and traceability. - Visa approved.

More

Technical specifications

Version: 2.4

Size: 8.94 MB

System:

Price: 0,00 €

Day of release: 0000-00-0

Comments about K-Merchant

*We won´t use your data for marketing purposes, we only need to check your email

Do you know how to install the app?

Download K-Merchant free

Similar apps to K-Merchant

We use cookies to improve our services and tailoring our ads to match your requirements and navigation habits. Accept · Read more